Prelatas E. Putrimas lankėsi Australijoje, Melburno lietuvių telkiniuose.

ADVERTISEMENT

Kovo pradžioje prelatas E. Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, lankėsi Australijoje, Melburno lietuvių telkiniuose.

Jis dalyvavo šv. Kazimiero šventei skirtose Mišiose, vadovavo maldai už viso pasaulio lietuvius Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės šventovėje vakariniame Melburne; vėliau dalyvavo lietuvių iškilminguose pietuose Vakarų Melburne esančiuose Lietuvių bendruomenės namuose.

Invalid Displayed Gallery

R. Vyšniausko nuotraukose: prelato E. Putrimo viešnagės Australijoje iškilmingų Mišių ir susitikimų su lietuvių bendruomene akimirkos