Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena – pažyminti 1941 metų masinius gyventojų trėmimus į Sibirą

ADVERTISEMENT

1941 metų birželio 14 dieną trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visuose Baltijos kraštuose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą.

Perpildyti žmonėmis gyvuliniai ešelonai vienas po kito riedėjo į Rytus. Daugiau kaip 70 procentų tremtinų sudarė moterys, seneliai ir vaikai.

Dėja, politinė įtampa su Rusija Baltijos šalyse nemažėja, ypač dabar, kai Rusija drąsiai savivaliaudama grobia kaimynines žemes. Toks elgesys visiems primena skausmingą istoriją, kaip 1941 metais sovietų valdžios įsakymais į Sibirą buvo ištremta 90,000 estų, latvių ir lietuvių.

Atgavus nepriklausomybę, Baltijos šalys skubėjo kuo greičiau jungtis į Europos Sąjungą, lyg norėdamos užmiršti skaudžią praeitį ir užsitikrinti saugumą, tačiau tą padaryti darosi sunkiau ir sudėtingiau stebint tokį Rusijos politinį elgesį. Praėjus 70 metų nuo Stalino trėmimų ir sovietų okupacijos, žmonės vėl prisimena skaudžią istoriją ir mokosi iš jos. Pasirodė visa eilė filmų apie masinius 1941 metų trėmimus, apie komunistų padarytas skriaudas Baltijos šalims ir apie baisiausias traumas likusias nuo sovietų okupacijos laikų.

Daugiau apie 1941-ųjų birželio 14–18 d. masinus trėmimus, partizaninį judėjimą ir sukurtus dokumentinius filmus Baltijos šalyse, skaitykite:

Remembering 1941: how the Baltic states are confronting their deportation trauma on film
27 MAY 2015 · ESTONIA · LATVIA · LITHUANIA

download

As tensions with Russia run high, a wave of films about the mass deportations carried out by the Soviets in…Skaitykite toliau…

June 14th – Day of Mourning and Hope in Remembrance of the 1941 Mass Deportations to Siberia

On June 14, 1941 at 3am orders were given from Moscow throughout the Baltic States – Lithuania, Latvia and Estonia – the Soviet Union was to begin launching mass deportations of civilians to Siberia.

Cattle-cars were packed and overcrowded with people and sent on their way East. More than 70 percent of the deportees were women, grandparents and children

After regaining their independence, the Baltic states eagerly joined the European Union to help shake off their Soviet bloc past.  But the past is becoming increasingly difficult to ignore as fear around Russia’s newest territorial ambitions are reignited. With independence fragile, memories of that past have inspired a number of films all centering around some of the worst traumas of the former Soviet occupation and the 1941 deportations under Stalin, which saw some 90,000 Estonians, Latvians and Lithuanians sent in cattle-cars to Siberia.

As tensions with Russia run high, a wave of films about the mass deportations carried out by the Soviets in 1941 are being made in the Baltic states. But beyond the politics, they’re also about coming to terms, over 70 years later, with a painful and complex past.

For more about the June 14th-18th mass deportations, guerrilla movements and Lithuanian documentaries detailing the events, click here:

Remembering 1941: how the Baltic states are confronting their deportation trauma on film
27 MAY 2015 · ESTONIA · LATVIA · LITHUANIA

download

As tensions with Russia run high, a wave of films about the mass deportations carried out by the Soviets in…Read more…