Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” ramybės kambarys

(Nuotrauka viršuje: Gr. Laurinaitytė, Labdaros valdybos pirmininkė ir E. Lelienė, slaugos namų darbuotoja) Rugsėjo 27 d. Labdaros slaugos namuose atidarytas atnaujintas “Snoezelen” kambarys. Kurį laiką jis...

Toronto grupė “Atžalynas” pradėjo ruoštis 2016m Baltimorės šokių šventei

Jau nuaidėjo skambios lietuviškos dainos garsai nuostabioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Čikagoje... Įspūdžiai nepakartojami! Manau, kad neliko nė vieno toje šventėje dalyvavusio lietuvio, kuris...

Kanados jaunimas skatinamas jungtis prie Vilniaus piligrimu 2016m Pasaulio jaunimo dienomis Lenkijoje

Po dvidešimt penkerių metų Pasaulio jaunimo dienos (PJD) grįžta į Lenkiją - Krokuvą, mylimą šv. Jono Pauliaus II miestą.  2016-ųjų liepos 26-31 dienomis, jaunimas...

Nepaprasta garbė: popiežius klausėsi Kanados lietuvio kūrinio

Rugsėjo paskutinę savaitę JAV lankėsi popiežius Pranciškus. Jo aukojamose Mišiose Filadelfijoje dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių, ir šios šv.Mišios buvo perduodamos per televiziją visam pasauliui....

Savanoris Dainius Šileika – trečiosios kartos išeivis, grįžęs į Lietuvą ir kariuomenę

Rugpjūčio 21 d. Vilniuje, minint paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko 24-ąsias žūties metines, žūties vietoje,...

Eime dainuoti! Junkimes į Volungę ir dainuokim dar 40 metų

Švenčiant choro 40-metį, pokalbiui pakvietėme Toronto “Volungės” choro pradininkę – torontietę, buvusią pradžios mokyklos mokytoją Laimą Gustainytę-Underienę. Esi “Volungės” pradininkė. Pradėjai “Volungę” kada? Kodėl? Kas motyvavo imtis iniciatyvos? Iš tikrųjų viskas prasidėjo čikagiškio...

Lietuvių ir suomių filmas įvertintas Tarptautiniame Monrealio kino festivalyje

Tarptautiniame Monrealio kino festivalyje lietuvių ir suomių kurtas filmas „Dvi naktys iki ryto“ (angl. „2 Nights till Morning“, rež. Mikko Kuparinenas) pelnė apdovanojimą už...

Ruošiamės 2016 Baltimorės Šokių šventei Dainavos stovyklos šokių kursuose

Nijolė Semėnaitė Etzwiler Viltingai ruošdamasis XV Šokių šventei, kuri vyks Baltimorėje 2016 metų liepos 3 dieną, Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) Dainavos stovykloje Manchester, MI,...

Toronto „Gintaras“ šokių ansamblis kviečia jaunimą į pirmą repeticiją

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 17 dieną,...

Vytauto Kernagio paroda, rugsėjo 8-20d., Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve

Lietuvos spaudos fotografų iniciatyva, Vytauto Kernagio Fondas suorganizavo specialią nuotraukų parodą kuri apkeliavo Lietuvą.  Nuotraukos atspindi Maestro Vytauto Kernagio gyvenimo akimirksnius.  Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas...

Naujausios žinios

X