„Baltic Nations & Friends“ paramos Ukrainai vakaras Vankuveryje

Gegužės 28 d. Vankuverio Estų bendruomenės Šv. Petro liuteronų bažnyčioje įvyko šventinis vakaras, skirtas lėšų rinkimui Ukrainai. Vakarą surengė Vankuverio estų, latvių ir lietuvių bendruomenės.

Šventinio vakaro metu svečiai buvo vaišinami ukrainietiška vakariene, Pavelo Rhyzlovskio folkloro orkestras grojo ukrainietišką muziką bei Ukrainos bendruomenės nariai dainavo ukrainietiškas dainas. Kas norėjo, galėjo paremti Ukrainą, pirkdami ukrainietiškus suvenyrus.

Visi bilietai šiam vakarui buvo parduoti. Šis jaukus ir draugiškas vakaras sujungė Baltijos valstybių žmones Kanadoje ir parodė jų solidarumą su Kanados ukrainiečių bendruomene Kanadoje bei visame pasaulyje, o ypač jų Tėvynėje Ukrainoje, kur daugiau nei 100 dienų vyksta Rusijos agresijos sukeltas neteisingas ir beprasmiškas karas.

Svečiai sujaudinti klausėsi Svitlanos Kominko, „Maple Hope Foundation“ direktorės kalbos. Ji išsakė nuoširdų dėkingumą Baltijos šalims už tvirtą Ukrainos palaikymą, priminė, kaip svarbu ukrainiečiams jaustis nevienišiems jų kovoje už laisvę.

Mes esame labai dėkingi Natalie Jatskevich, Kanados ukrainiečių kongreso Kanadoje Br. Kolumbijos skyriaus pirmininkei, už dalyvavimą šiame paramos vakare ir pasakytą kalbą susirinkusiems.

Vakaro metu taip pat buvo perduoti sveikinimai nuo  Markus Kolga, CEEC (Central and Eastern European Council in Canada) prezidento, Dariaus Skusevičiaus, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Kanadoje, Latvijos ambasadoriaus Kanadoje Kaspars Ozolinš ir Estijos Kanadoje ambasadoriaus Toomas Lukk.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, kurie parėmė ir paaukojo šiam renginiui, o taip pat ačiū organizatoriams iš visų trijų Baltijos bendruomenių: Br.Kolumbijos lietuvių – Vidui Vitkui, Martynui Šmitui, Kristinai Jaugelis ir Gene Homel; Vankuverio latvių – Lindai Jansons ir Ritai Blosmanis;Vankuverio estų – Lilian Olljum ir Ingrid Soide. Taip pat dėkojame Eglei Šilinskaitei ir “All Occasions Décor” už dekoracijas papuošti salei.

Lėšų rinkimo metu iš viso surinkta $4,800: $4,100 gauta pardavus bilietus ir $700 – papildomos aukos bei už parduotus suvenyrus nuo „Maple Hope“ amatų stalo. Visos pajamos bus skirtos „Maple Hope Foundation“ organizacijai.

Vidas Vitkus, Kristina Jaugelis,Vankuveris, Br.Kolumbija
Linos Holliday, Algio Jaugelio, Kristina Jaugelis, & R.Ortiz ntrs.

Vankuverio baltiečių paramos Ukrainai vakaro akimirkos: