Šiemet bus pradėti Aušros Vartų – atnaujinimo darbai

Šiemet bus pradėti vieno iš įspūdingiausių Vilniaus paveldo statinių – Aušros Vartų – atnaujinimo darbai.

Aušros Vartų koplyčia ir greta esanti Šv. Teresės šventovė po atnaujinimo taps dar patrauklesnė lankytojams. Kultūros paveldo departamentas yra pritaręs atnaujinimo darbams, o Kultūros ministerija patvirtino ES Struktūrinių fondų paramą šiam istoriniam objektui.

Aušros Vartai buvo ypatingai brangūs šv. popiežiui Jonui Pauliui II. Sužinojęs apie išrinkimą popiežiumi, jis nuėjo pasimelsti prie Aušros Vartų Marijos paveikslo Šv.Petro bazilikoje, o lankydamasis Lietuvoje meldėsi pačiuose Aušros Vartuose.

Pabaigus numatomus darbus, stebuklingąjį Gailestingumo Motinos paveikslą apsaugos specialus stiklas, bus įrengta Aušros Vartų religinių relikvijų lobyno paroda. Planuojama atnaujinti prastos būklės išorės sienų dalis, koplyčios langus ir langines, pagerinti vėdinimo sistemą. Ketinama sudaryti galimybę judėjimo negalią turintiems žmonėms apsilankyti koplyčioje. Dalis po Šv. Teresės šventove esančio rūsio bus pritaikyta piligrimų reikmėms, šventovėje atnaujinti vitražai, restauruojama sieninė tapyba, skliautai, langai ir centrinės durys, atliekami kiti remonto darbai. Galerijoje, jungiančioje Šv. Teresės šventovę su Aušros Vartų koplyčia, bus atnaujinami vargonai ir jiems skirta patalpa. Šventovėje, galerijoje ir koplyčioje planuojama įrengti bendrą vaizdo ir garso sistemą.

Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas bei Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža sako, kad, bendradarbiaujant Lietuvos paveldosaugos ir bažnytinio meno specialistams bei restauratoriams, atnaujinimas atitiks aukščiausius paveldo išsaugojimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms reikalavimus. Jau dabar vyksta parengiamieji darbai, specialistai suregistravo Aušros Vartų koplyčios lobyną: per amžius tikinčiųjų paliktus maldos ženklus – votus, senovinius liturginius reikmenis ir kita. Kol vyks atnaujinimo darbai, dalį Aušros Vartų lobyno bus galima pamatyti Bažnytinio paveldo muziejuje, vėliau jis bus grąžintas į Aušros Vartus.

Suplanuoti darbai vyks 2018-2020 metais.

Extensive Renovations on the Chapel of the Gate of Dawn Scheduled to Begin this Year

The renovation of the Chapel of the Gate of Dawn and St Teresa church, which belong to the most valuable heritage sites in Lithuania, will start this year. Renovations will last until 2020.

The coronation of the painting of the Holy Virgin from the Gate of Dawn took place in Vilnius on the 2nd of July 1927, and very extremely special to Pope John Paul II. Our Lady of the Gates of Dawn, as the painting is known, is said to have protected the Vilnius from harm, healed the sick and comforted the wretched for three long centuries. It remains a potent symbol of mercy for Catholics in the area and beyond.

The extensive renovations to the famous site will see the painting surrounded by a protective glass casing. The outer walls, and windows of the chapel will be reinforced, and the ventilation and air conditioning system will be upgraded. The structure will also undergo changes to accommodate those with accessibility issues. The structures’ stained glass windows, vaults, windows, wall paintings, and central doors will all be restored. The organs in the gallery, connecting St. Theresa’s shrine with the Gate of Dawn chapel will be restored and a new audio system will be installed.

The renovations commence this year and are expected to be completed in 2020.