Atmintina popietė Kanados Londone

ADVERTISEMENT

Vasariškai šiltą rugsėjo 3 d. popietę Londono apylinkės lietuviai ir svečiai rinkosi į nuomojamą Mary Immaculate šventovę, kur vyko Šiluvos M.Marijos parapijos šventė, Londone šį parapija gyvuoja jau 59-erius metus. Tuo pačiu buvo atsisveikinta su į Lietuvą grįžtančia parapijos ir Londono lietuvių bendruomenės nare Ona Navickiene.

Šventėje sulaukta ir garbingų svečių. Pirmą kartą Londone apsilankė LR ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius; KLB Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys londoniečius lankė jau ne pirmą kartą. Kartu atvyko ir buvusi ilgametė KLB Krašto valdybos pirmininkė J.Kuraitė-Lasienė.

Po Mišių 6-iems parapijiečiams kun. V. Staškevičius už nuoširdų dalyvavimą parapijos veikloje įteikė Lietuvos krikščionybės jubiliejinius medalius.

Salėje po Mišų vyko vaišės ir malonus pabendravimas. Čia susirinkusius pasveikino Londono apylinkės lietuvių valdybos pirmininkė A. Valaškevičienė. Buvo prisimintos Kanados lietuviams svarbios datos: Kanados lietuvių bendruomenės 70 -metis, Pasaulio lietuvių bendruomenės 65-erių metų sukaktis. Ir labai svarbi mums, londoniečiams, Londono lietuvių bendruomenės 74 m. sukaktis, taip pat ir Kanados lietuvių fondo 60 m. jubiliejus. Susirinkusieji su įdomumu išklausė ambasadoriaus ir KLB valdybos pirmininko K.Deksnio minčių apie šių dienų aktualijas. Ambasadorius Londono lietuvių bendruomenei įteikė dovanas – Dingusių 1918-1940 m. LR tarptautinių sutarčių kopijų rinkinį SUGRĮŽIMAS, Lietuvos Valstybės istorinę vėliavą su herbu bei Lietuvos vėliavos suvenyrinį ženklelį. Vaišėms įpusėjus, buvo pasveikinti rugsėjo mėn. gimę Londono lietuvių bendruomenės nariai ir sugiedota jiems „Ilgiausių metų“. Atsisveikinant su Ona  Navickiene, padėkota jai už nuoširdų darbą tiek parapijos, tiek bendruomenės veikloje, palinkėta laimingai įsikurti šeimos apsuptyje,geros sveikatos ir taikaus Tėviškės dangaus.

V. inf, ntrs. Paul Terek, London, ON