Atminimo popietė vaikams – birželio 11 d.

ADVERTISEMENT

Birželio 14 dieną minėsime Gedulo ir vilties dieną, žyminčią 1941 m. tą dieną prasidėjusius pirmuosius masinius lietuvių areštus ir trėmimus į Sibirą. Lietuvių tautai be galo svarbiems įvykiams atminti Kanadoje tradiciškai organizuojamas renginys, skirtas lietuvių kilmės vaikams.

Renginio metu, pasitelkiant iliustruotas skaidres, vaikams bus trumpai papasakota trėmimų ir lietuvių gyvenimo istorija tremtyje. Vaikai bus bendrai supažindinti su tremtinių poezija, jų dainomis, atsiskleidžiančiomis gimtosios žemės ilgesį. Tremtinių aprašytus ir apdainuotus išsiilgtos Tėvynės peizažus renginio dalyviai atvaizduos savo piešiniuose.

Renginio metu savotiškai prisijungsime prie akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok”. Todėl prašome visų vaikų, kurių artimieji buvo ištremti, turėti su savimi jų vardus (jeigu norima pasidalinti – jų nuotraukas) ir žinoti jų grįžimo istoriją (sugrįžo į Lietuvą ar nebegrįžo).

Renginio laikas: Birželio 11 d. 13 val. (1 val. p.p.) EST/ 10 val. ryto PST

Renginio kalba: lietuvių

Renginys vyks ZOOM platformoje.

Rekomenduojamas dalyvių amžius: 7+ metai.

Išankstinė (iki birželio 10 d.) registracija el.paštu: [email protected]

Užsiregistravusiems bus atsiųsta prisijungimo informacija.

Meno darbeliui reikalingos priemonės: popieriaus lapas ir dažai/ flomasteriai.

Laukiame visų! 

                                                                                       LR ambasados inf.