Aptariami Lietuvos diplomatų darbai

ADVERTISEMENT

Vilniuje lapkričio 6 dieną prasidėjo tradicinis kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų susitikimas, į kurį atvyko beveik 70 užsienyje dirbančių diplomatų. 

Per savaitę Vilniuje diplomatai susitiks su užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos vyriausybės vadovais, Lietuvos seimo ir  įvairių seimo komitetų atstovais.

Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovai tarptautinę saugumo situaciją aptars ir su Švedijos užsienio reikalų ministru Tobias Billström.

Diplomatų pokalbiuose daug dėmesio bus skiriama diasporos politikos prioritetų ir „Sugrįžtančios Lietuvos“ idėjos įgyvendinimui, diasporos pilietiškumo skatinimui, rengiantis 2024 m. referendumui dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. pakeitimo.

Pokalbiuose bus svarstomos ir ekonominės diplomatijos temos, Lietuvos atstovybių ekonominės veiklos ir investicijų  skatinimo kryptys. 

Susitikimo metu kartu su Lietuvos kultūros instituto atstovais bus aptariami geriausi Lietuvos  kultūros pristatymo užsienyje pavyzdžiai bei bendradarbiavimo kryptys 2024 m. įprasminant Lozoraičių šeimos atminimą. 

Lapkričio 6 d. su diplomatinių įstaigų vadovais susitiko Lietuvos prezidentas  Gitanas Nausėda. Šiame susitikime aptartos užsienio politikos aktualijos, geopolitinė ir saugumo situacija mūsų regione ir pasaulyje, Lietuvos užsienio politikos tikslai ir prioritetai. Savo kalboje Prezidentas akcentavo transatlantinių ryšių puoselėjimo ir efektyvaus veikimo NATO ir ES svarbą, būtinybę veikiant kartu su sąjungininkais ir partneriais ginti demokratijos vertybes ir taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką. Šalies vadovas padėkojo diplomatams, prisidėjusiems prie sėkmingo NATO viršūnių susitikimo Vilniuje organizavimo, ir teigė, kad dabar būtina susitelkti į svarbių Vilniuje priimtų sprendimų įgyvendinimą ir rimtai ruoštis NATO viršūnių susitikimui Vašingtone.

Šalia dalykinių renginių diplomatams, numatyta programa ir juos lydintiems sutuoktiniams ir partneriams.

Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių vadovų sutuoktinius į jau tradiciniu tapusį susitikimą Prezidentūroje pakvietė prezidento žmona Diana Nausėdienė.

Pokalbyje aptarta NATO viršūnių susitikimo Vilniuje proga surengta atskira dviejų dienų programa valstybės ir vyriausybių vadovų sutuoktiniams ir partneriams, Lietuvos ir Ukrainos įsteigto Ukrainos centro veikla, būtinybė toliau minkštosios galios priemonėmis remti Ukrainą. Taip pat Diana Nausėdienė  pabrėžė  lituanistinio švietimo užsienio valstybėse svarbą.

Lietuva šiuo metu turi 45 diplomatines atstovybes, 9 konsulines įstaigas, 7 atstovybes prie tarptautinių organizacijų, biurą Palestinoje bei Skopjės skyrių ambasadoje Kroatijoje.