Ambasadoriaus susitikimai Toronte ir Vasagoje

Apie Kanados lietuvių muziejaus -archyvo darbus buvo kalbama susitikime su vedeja D.Juozapavičiūte- Breen (k.)

Rugsėjo 26-28 dienomis Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius  lankėsi Toronte ir Vasagoje (Wasaga Beach, On).  Čia  įvyko susitikimai su Lietuvos gen.garbės konsulu Toronte P. Kuru, Lietuvos atstovu ES prekybos rūmuose, Kanados lietuvių bendruomenės, Lietuvos profesionalų klubo, įmonės Pace Global Advantage atstovais, Kanados lietuvių muziejaus-archyvo vadove.  Ambasadorius taip pat dalyvavo  Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 45-ajame suvažiavime, Lietuvos startuolių skatinimo programos seminare. Susitikimų metu pristatyti ambasados veiklos svarbiausi darbai  2020 metams, aptartas galimas bendradarbiavimas.

Vieno susitikimo akimirka

„Džiaugiuosi, kad po ilgo laiko pavyko ir vėl atvykti į Torontą. Dėl COVID visi turime būti atsargesni, šiuo metu negalime organizuoti didelių renginių, bet juk galima ieškoti naujų formų ir būdų pristatyti savo idėjas. Buvo labai malonu pamatyti lietuvių bendruomenės Vasagoje narius, susitikti su įvairių organizacijų atstovais ir aptarti būsimas veiklas“ – teigė ambasadorius D. Skusevičius.

Vasagoje ambasadorius aplankė lietuvišką Gerojo Ganytojo misijos parapiją, susitiko su Vasagos lietuvių bendruomenės pirmininke R. Poškiene bei Lietuvos gen.garbės konsulu Toronte P. Kuru.

Apžiūrėjęs „Kanados Palanga“ vadinamoje Wasaga Beach daugelį metų veikiančią lietuvių jaunimo stovyklą „Kretinga“, ambasadorius D. Skusevičius svarstė apie galimą ambasados dalyvavimą jauniesiems lietuviams skirtuose projektuose kitą vasarą, kai tikimasi atnaujinti stovyklos veiklą.

Lankydamasis Toronte, ambasadorius lietuviškos Maironio mokyklos direktorei L. Puterytei perdavė Lietuvos vyriausybės atsiųstas knygas lietuvių kalba, skirtas vaikams ir jaunimui.

Toronto lituanistinės mokyklos vedėjai L.Puterytei  ambasadorius D.Skusevičius perduoda lietuviškų knygų siuntą
Naujiesiems mokslo metams – naujos knygos

Susitikime su Kanados lietuvių muziejaus-archyvo vadove D. Juozapavičiūte-Breen buvo aptarti dar šiemet planuojami projektai bei pasirengimas ir galimas bendradarbiavimas kitais metais, minint Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmečio sukaktį, Lietuvos -Kanados diplomatinių santykių užmezgimo trisdešimtmetį bei prisimenant Kanados lietuvių indėlį Lietuvos laisvėjimo kelyje.

Svarbi šios  programos dalis  buvo ekonominei diplomatijai skirti susitikimai – juose buvo aptartos kitiems metams atidėtos Lietuvos verslo misijos į Torontą, galimi ekonominio bendradarbiavimo renginiai šiuo laikotarpiu, kai dėl pandemijos esame priversti bendrauti laikantis griežtų apribojimų, dažniausiai – virtualiai.

                                                LR ambasados inf. ir ntrs.