Rusijos karo nusikaltimai turi būti viešinami

Advertisement
parama

Jau penktas mėnuo, kai Rusijos kariuomenė be atvangos ir gailesčio griauna  Ukrainos miestus ir kaimus, tiltus ir kelius, siunčia mirtį nešančias raketas į viešąsias Ukrainos erdves-ligonines, vaikų darželius ar teatrus bei prekybos centrus. Lygiai taip pat jau penktas mėnuo visose demokratinėse pasaulio valstybėse vyksta protesto renginiai prieš Rusijos agresiją.

Protestas Mississaugoje, ntrs. iš FB Ukrainian Canadian Congress – Toronto Branch

Kanadoje, kur gyvena gausi ir vieninga ukrainiečių kilmės bendruomenė, šie protesto renginiai vyksta įvairiose vietose ir įvairiomis formomis, skelbiant, kad pasaulis neturi priprasti prie kasdieninių Rusijos žudynių Ukrainoje, turi netylėti ir neleisti, kad Rusijos kariškių nusikaltimai būtų pridengiami melu ir užmiršti. Apie tai ir buvo kalbama birželio 25 d. vykusiuose protesto renginiuose Toronte, birželio 29 d. Mississaugoje, reikalaujant, kad būtų sugrąžinti į Ukrainą Rusijos koncentracijos stovyklose esantys Mariupolio Azovstal gynėjai. Šimtai tūkstančių Ukrainos žmonių karui prasidėjus buvo prievarta išvežti į Rusiją. Protestų dalyviai siekė atkreipti Jungtinių tautų ir Raudonojo Kryžiaus organizacijų dėmesį į Ukrainos Azovstal gynėjų ir prievarta išvežtų į Rusiją gyventojų likimą, pareikalauti, kad su jais būtų elgiamasi pagal tarptautinę teisę, kad jie būtų grąžinti į Ukrainą. Taip pat protestuotojai paragino CBC ir kitus Kanados spaudos leidinius  svarbiausiuose puslapiuose pirmoje vietoje skelbti žinias apie Rusijos karą. Ukrainoje žūstančių žmonių, milijonų netekusių savo namų pabėgėlių iš karo zonos likimai turi būti svarbiausia žinia tol, kol šis neteisingas Rusijos karas nesibaigs.

Nuotraukose: Protesto mitingo Mississaugoje akimirkos (ntrs. Skaidros Pakalnos)