Labai laukiame permainų

ADVERTISEMENT

“Aušros” sporto klubas praneša apie naujai išrinktą vykdomąja direktorių valdybą. Rinkimai įvyko 2021 m, balandžio 20 d. Nauja klubo prezidente išrinkta Elenutė Lelis, jos pavaduotojos Ona Stanevičiūtė-Mills ir Laura Ligda, sekretorius Gintaras Batūra, klubo iždininkas Graeme Dymond. Valdybai padės Aušra Naujalienė, Linas Zubrickas, Rasa Augaitis ir Vytas Gataveckas.

Nauji tarybos nariai pasiruošę tęsti bendradarbiavimą su Toronto lietuvių Prisikėlimo parapija, suburiant sportinius renginius lietuvių bendruomenėje.

“Aušros” sporto klubas buvo įkurtas 1955 metais ir suvaidino didelę vaidmenį sportinėje veikloje, išugdė daugybę įvairaus amžiaus sportininkų ir sportininkių mūsų bendruomenėje. Ši organizacija nori ir toliau puoselėti savo turtingą praeitį, nesustoti, eiti į priekį ir tobulinti savo sportininkų įgūdžius, sportinį charakterį. Nekantraujame sugrįžti į linksmesnius laikus, kur mūsų lauks draugiški treneriai, ir mes vėl galėsime žaisti kaip viena didelė šeima ir komanda. Šiais iššūkių pilnais laikais svarbiausia išlikti išmintingiems, rūpintis savo sveikata bei gerove. “Aušros” sporto klubas neorganizuos jokių treniruočių, žaidimų ir nedalyvaus jokiose varžybose tol, kol  nebus absoliučiai saugu mums visiems. Apgailestaujam, kad praeitų metų ŠALFASS žaidynės buvo atšauktos; kaip bebūtų liūdna, visi ženklai rodo, kad šiais metais jos taip pat neįvyks. Direktorių valdyba toliau stebės situaciją ir praneš jums visas naujienas.

Mes suprantame, kad visi nekantrauja susirinkti “Aušros” treniruotėse – visi kartu kaip lietuviška bendruomenė, suvienyta meilės sportui.

Naujausią “Aušros” sporto klubo informaciją ir pranešimus surasite klubo tinklalapyje http://www.ausra.net/  ir Facebook puslapyje https://www.facebook.com/ausrasportsclub.

Visus norinčius prisidėti prie klubo veiklos prašome kreiptis el. paštu [email protected].  Savanoriai visada laukiami! Sporto klubas “Aušra” linki jums ir jūsų šeimoms laimingo, sveiko ir saugaus sugrįžimo į sportinę veiklą.

“Aušros “sporto klubo valdyba 

TZ ir Aušros sporto klubo archyvų nuotraukose:

Kasmetinio “Vilties bėgimo” 2018-2019 m.m. ntrs. Lėšos, surinktos bėgimo metu, buvo skiriamos Šv. Pranciškaus onkologiniam centrui Klaipėdoje
“Aušros” klubo 65-mečio šventė Prisikėlimo parapijoje
ŠALFASS varžybų Detroite ir Klyvlande dalyviai