Trakinės atlaidai Rumšiškėse

ADVERTISEMENT

Rugsėjo 5 d. Rumšiškėse, Šv. arkangelo Mykolo parapijoje, vyko Trakinės atlaidai. Istorinėje Rumšiškių miestelio bažnyčios šventoriuje Mišias aukojo aukojo monsinjoras dr. kun. Artūras Jagelavičius ir klebonas kun. Gintas Rumševičius. Po pamaldų vyko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro, solisto Juozo Janušaičio ir kitų svečių koncertas, o vėliau jaukus pasibuvimas kartu su prie šventinio stalo. Šventėje dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, tikėdami, kad iki kitų atlaidų bus atkurtas Rumšiškių šaulių būrys.

Bažnytinėse knygose nurodoma, kad pirmoji Šv. arkangelo Mykolo koplyčia (bažnyčia) Rumšiškėse pastatyta po Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Jogailos jungtuvių su Lenkijos karaliene Jadvyga. Kaip žinia, tos vedybos įvyko1386 m. Krokuvoje. Manoma, kad į pastatytą bažnyčią karalienė Jadvyga atsiuntusi iš Trakų Dievo Motinos Marijos paveikslą, Jo garbei iki šiol pirmąjį rugsėjo sekmadienį Rumšiškėse vyksta Trakinės atlaidai. Vėlesnė bažnyčia pastatyta 1573 m.1677 m. minima šiaudais dengta medinė bažnyčia, pastatyta po 1660 metų klebono Aleksandro Giedraičio rūpesčiu.

1831 m. klebonas Feliksas Višinskis per pamokslą ragino žmones eiti į sukilimą. Pasinaudojęs amnestija bausmės išvengė.

Rumšiškių parapija, priklausiusi Vilniaus vyskupijai Kauno dekanatui, 1849 metais perduota Žemaičių vyskupijai. 1859 metais pastatyta nauja medinė bažnyčia. Statant Kauno HE, bažnyčia ir varpinė (medinės) 1958–1959 m. perkeltos į naują vietą – viršutinę Nemuno terasą. Bažnyčia stačiakampio plano, su šoninėmis zakristijomis, penkiasiene apside ir bokšteliu. Varpinė medinė – 3 aukštų.

Raimundas Kaminskas, Kaunas

Nuotraukose: Trakinės atlaidų Rumšiškėse akimirkos