Pagerbtas laisvės kovotojų atminimas

ADVERTISEMENT

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. sukanka 100 metų, kai gimė partizanas, vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui vadovų Juozas Lukša-Daumantas, 2021-uosius paskelbė Juozo Lukšos-Daumanto metais.

Rugsėjo 4 d. minint 69-ąsias Juozo Lukšos – Daumanto žūties ir neseniai praėjusias 99-ąsias gimimo metines, Kauno ir Prienų rajonuose vyko renginiai ne tik šio legendinio partizano,bet ir visos Lukšų šeimos pagerbimui.  

Šventinis renginys prasidėjo Kauno raj. Pabartupio kaime, kur žuvo Juozas Lukša-Daumantas (1921-1951). J.Lukša – buvęs partizanų Birutės rinktinės vadas, Lietuvos kovojančio pogrindžio atstovas Vakaruose, du kartus slapta  kirtęs sovietų kontroliuojamą Lietuvos sieną. Vėliau kažkiek laiko slapstėsi įvairiuose bunkeriuose pas rėmėjus, kol buvusio bendražygio išduotas 1951 m. rugsėjo 4 d. žuvo…

Maldą partizano atminimui sukalbėjo Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas kun. Kazimieras Skučas. Susirinkusiuosius pasveikino LK sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro viršininkas plk. ltn. Vygandas Vilčiauskas, dainavo Kauno „Aušros gimnazijos mokiniai. LK Juozo Lukšos mokymo centro kariai iššovė Garbės salves – už Juozą Lukšą-Daumantą, už brolius partizanus ir už Tėvynę Lietuvą.

Prienų raj.  ant Veiverių skausmo kalnelio maldą už žuvusius brolius partizanus sukalbėjo Veiverių šv. Liudviko parapijos klebonas  kun. Kęstutis Vosylius. Čia ilsisi ir perlaidoti sovietmečiu stribų išniekinti, pasaloje nukauto Jurgio Lukšos – Piršlio (1920-1947) palaikai. Čia palaidotas ir prieš keletą metų miręs, buvęs partizanas, tremties ir mirties Gulago sunkumus iškentęs Antanas Lukša-Arūnas (1923-2016). Čia yra ir simbolinis jauniausio brolio Stasio Lukšos-Juodvarnio kapas (1926-1947), nes tikroji jo palaidojimo vieta nežinoma.

Vlties žodžius ant Skausmo kalnelio tarė LR Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Irena Hasė, Prienų raj. savivaldybės atstovai ir kiti svečiai.

Prienų raj. Juodbūdžio kaime Lukšų sodyboje paminklinį ženklą pašventino Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Čia susirinkusiems sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys A. Kupčinskas,  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus vyriausiasis patarėjas Vidmantas Valiušaitis,  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Songaila, nuo Lukšų šeimos ir artimųjų padėkos žodžius tarė Antano Lukšos dukra Dalia ir Vinco Lukšos dukra Marija. Susirinkusieji buvo pavaišinti Prienų krašto suvalkietiška koše ir Lukšų sodybos mėtų arbata.

Renginyje dalyvavo, LK sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro karių ir šaulių, daugelio visuomeninių organizacijų atstovai, Lukšų šeimos nariai, moksleiviai ir kiti svečiai.

Ačiū organizatoriams už šį atminimo renginį.

                                               Raimundas Kaminskas