Pradžia Žymės Prisikelimo parapija

Žymė: prisikelimo parapija

“Aušros” klubo 65-metis

Autorė: Onutė Stanevičiūtė-Mills TORONTAS. Lietuvių sporto klubas “Aušra” buvo įsteigtas 1955 metais, kaip neatskiriama Prisikėlimo Parapijos įvairiapusės visuomeninės veiklos dalis. Klubo tikslas – skatinti fizinį...

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų...

„Toronto Vilties bėgimas /ėjimas”

“Toronto Vilties bėgimas /ėjimas”, skirtas Šv.Pranciškaus Klaipėdos onkologinio centro paramai, birželio 8, šeštadienį. Renkamės prie Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo patalpų (1 Resurrection Rd.,Toronto). The 2019...

Kalėdinės muzikos ir maldos popietė Prisikėlimo parapijoje

Toronto lietuvių choras “Volungė” ir Prisikėlimo parapija 2018 m. gruodžio 9 d. surengė jau 33-ąją kalėdinės muzikos ir maldos popietę Prisikėlimo parapijos šventovėje. Joje dalyvavo...

Toronto Prisikėlimo parapija švenčia 65 metų jubiliejų

Šiandienos iššūkiai – kaip juos priimsime? Per praėjusius kelerius metus ir šiemet išeivijos organizacijos ir institucijos mini svarbius veiklos jubiliejus. Šiais metais mūsų Toronto Prisikėlimo...
X