Nepamirškite užsiregistruoti ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybomis iki kovo 31d.

ADVERTISEMENT

ŠALFASS vaikų-jaunių krepšinio varžybos įvyks š.m. gegužės 23-24 d.d. Lemonte, JAV. Čikagos “Lituanica” organizuoja šių metų varžybas, vadovaujant Aurimui Matulevičiui.
Gali dalyvauti berniukai ir mergaitės klasėse B (g. 1999-2000 m.), C (2001-2002 m.), D(2003-2004 m.), E (2005-2006m.) ir F – molekulės (g. 2007m. ar vėliau).

Kviečiami visi ŠALFASS klubai, užsiregistravę 2015 metams. Rungtynėms registracija baigiasi kovo 31 d.

Siųsti informaciją Aurimui Matulevičiui el.paštu [email protected]. Registracijos mokesčiai turės būti sumokėti iki š.m. balandžio 30 d.

Vaiku-SALFAS-2015

Don’t Forget to Register for the 2015 LAUNA Juniors Basketball Tournament by March 31st

LAUNA Juniors Basketball Tournament will be held May 23-24th weekend in Lemont, IL. Chicago “Lituanica” will be hosting this year’s tournament. Tournament director will be Aurimas Matulevicius.

Tournament will include both boys and girls in the following classes: B (born 1999-2000), C (2001-2002), D (2003-2004), E (2005-2006) and F “Molecules” (born 2007 or younger). As in years past, the molecules class and possibly E class will be coed.

We invite all LAUNA clubs who have completed their 2015 LAUNA registration to participate in this classic event. It is important to complete the preliminary registration by March 31th, 2015 . Please send registration information to Aurimas Matulevicius at [email protected].

After that date more detailed information on tournament format, team registration fees, etc. will be shared with the participating clubs.

Final registration with rosters and tournament fees will be required by April 30th, 2015. Hotel and other event information will be shared at a future date.