Naujos parodos Kanados lietuvių muziejuje-archyve pasakoja apie turtingą Kanados ir JAV lietuvių kultūrinę ir sporto veiklą

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato dvigubą parodą, jau apkeliavusią įvairias JAV vietoves ir Vankuverį.

Parodos „Atversim dainų švenčių skrynią” ir „Sportas Šiaurės Amerikos lietuvių gyvenime,” paruoštos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje, pasakoja apie turtingą Kanados ir JAV lietuvių kultūrinę ir sporto veiklą dokumentuose, nuotraukose, leidiniuose ir aprašymuose.

Esame dėkingi parodų rėmėjams – ŠALFASS sporto sąjungai ir Algiui Vaišnorui – už finansinę paramą.

Invalid Displayed Gallery

Parodos bus pristatytos:

  • Balandžio 3 d. 10 v.r. – 2 v.p.p. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
  • Balandžio 10 d. 9.30 v.r. – 2 v.p.p. Montrealio Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijose
  • Balandžio 17 d. 10 v.r. – 2 v.p.p. Hamiltono Aušros Vartų parapijoje – Jaunimo Centre
  • Balandžio 20 d. 1 v.p.p. – 3 v.p.p. Toronto “Vilnius Manor”
  • Balandžio 24 d. 1 v.r. – 2 v.p.p. – Mississaugoje, Anapilio KL Muziejuje-Archyve

Maloniai kviečiame ateiti į mūsų parodą.