Kanada svarsto galimybes prisidėti prie pastiprintos NATO gynybos Baltijos šalyse

Advertisement
parama

NATO gynybos ministrai sutarė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje dislokuoti po tarptautinį sąjungininkų batalioną, siekiant atgrasyti Rusiją.

“Rusijos prezidentas V. Putinas modernizuoja įprastines karines pajėgas dideliu mastu”, – praneša CSIS (Canadian Security Intelligence Service) – Kanados saugumo tarnybos. J. Trudeau vyriausybė svarsto galimybę nusiųsti Kanados karių į Rytų Europą, Baltijos regioną, NATO telkiant pajėgas, norint sulaikyti kylančią Rusijos agresiją. Kanados dalyvavimo galimybes, stengiantis apsaugoti Baltijos šalis, antradienį (birželio 14tą) aptarė Briuselyje susirinkę NATO šalių karinės gynybos ministeriai, taip pat ir Kanados gynybos ministeris Harjit Sajjan. Prieš kelias dienas iki šio susitikimo Kanados saugumo tarnybos pranešė, kad Rusijos prezidentas V. Putinas perginkluoja kariuomenę, tarsi ruoštųsi mūšiams.

JAV, Didžioji Britanija ir Vokietija paskelbė organizuojančios pagalbą, tačiau tikslaus atsakymo iš Kanados dar negauta, nors Kanada pritaria NATO veiksmams Baltijos regionuose. Manoma, kad Kanada nusiųs iki 4,000 karių. Šiuo metu apie 200 Kanados karių yra Lenkijos karinėje bazėje. Dar nenuspręsta, kur kariai būtų pasiųsti, tačiau minima Latvija ir Lenkija.

Manoma, kad toks NATO pajėgų sutelkimas Baltijos regionuose būtų didelis kliuvinys Rusijai, jeigu ji iš tikrųjų norėtų užimti Baltijos valstybes. Tikimasi, kad Kanados vyriausybė pateiks sprendimą iki kitą mėnesį įvyksiančio NATO vadovų pasitarimo Varšuvoje, kuriame dalyvaus ir Kanados premjeras J. Trudeau.

Tuo tarpu, Rusija ragina Kanadą neprisijungti prie naujų NATO pajėgų Rytų Europoje. Rusijos ambasada Otavoje skelbė kad NATO pajėgos blaško nuo realios ISIL terorizmo grėsmės Kanadai ir Rusijai.

Inf.