Kurs lietuvių kalbos vertinimo sistemą skirtą užsienio lietuviams ir užsieniečiams

Advertisement

Vilnius (ŠMMinfo) – Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), įvertinusi šiuo metu egzistuojančius lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo būdus, pasiūlė sukurti vieningą lietuvių kalbos vertinimo sistemą, skirtą užsienio lietuviams ir užsieniečiams. Ši sistema bus kuriama orientuojantis į Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, atsižvelgiant į Lietuvos kultūrines tradicijas, kalbų mokymosi poreikius, švietimo sistemos ypatumus ir specifinį lituanistinių mokyklų, veikiančių įvairiose užsienio šalyse, kontekstą.

Apie vieningos lietuvių kalbos vertinimo sistemos kūrimą buvo diskutuota per ŠMM ir užsienio Lietuvių Bendruomenių (LB) Švietimo tarybų pirmininkų susitikimą. Susitikime dalyvavo Australijos, JAV, Kaliningrado srities, Vokietijos, Airijos, Jungtinės Karalystės LB Švietimo tarybų atstovai. Diskusijos metu buvo pristatytas ŠMM užsakymu, bendradarbiaujant su JAV LB Švietimo taryba, Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros parengtas ir keliose JAV lituanistinėse mokyklose 2016 m. pavasarį išbandytas Bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimo testas pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (A1, A2 ir B1 lygiams nustatyti).

Vertinimo sistema lituanistinių mokyklų mokytojams padės suskirstyti mokymą pagal atitinkamus lygius. Tai bus pagalba lituanistinių mokyklų mokiniams bei jų tėvams: jie aiškiai, pagal objektyvius kriterijus žinos, ką vaikai jau moka, o kur dar reikia pasistengti.

Lietuvių kalbos vertinimo sistema pagal Europoje pripažintus kalbų mokymo lygius bus naudinga ir užsieniečiams, kurie Lietuvoje turi išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą ir nusistatyti kalbos mokėjimo lygį (A – pradedančiojo, B – savarankiškojo vartotojo, C – gero vartotojo).

Parengė Vitalius Zaikauskas