Lietuvių profesionalų sąšauka per Atlantą

Kviečiame dalyvauti! Balandžio 21, trečiadienį, 11.45 v.r – 2.30 v.p.p. (ET) lietuvių profesionalų sąšaukoje per Atlantą Informacija ir registracija: https://nalbforum.com/connecting-lithuanian-professionals-on-both-sides-of-the-atlantic.html  Registracija nemokama. Paskaitos bei pokalbiai vyks anglu...

Nuotolinė išvyka į Zuikių muziejų

Arba Ponios Zuikienės velykinė pamokėlė Vankuverio lietuviukams iš Zuikių muziejaus Lietuvoje Praėjusį savaitgalį Vankuverio lituanistinėje mokyklėlėje "Pelėdžiukų klubas" vyko rimtas pasiruošimas artėjančioms šv. Velykoms. Mokyklėlės...

LR ambasados konsulinės misijos Kanadoje 2021

KONSULINĖ MISIJA TORONTE vyks GEGUŽĖS 14 d. (penktadienį) ir 15 d. (šeštadienį) Prisikėlimo parapijos patalpose, adresu 1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1 Dėl konsulinių paslaugų maloniai prašome...

Stiprinami Kanados ir Lietuvos parlamentiniai ryšiai

2021 m. kovo 9 dieną įvyko pirmasis Kanados parlamento Kanados-Šiaurės ir Baltijos valstybių draugystės grupės ir Lietuvos seimo Kanados-Lietuvos draugystės grupės susitikimas. Susitikimo metu aptarta...

Grįžtame į vasaros laiką!

Norime priminti: kovo 14-ąją, sekmadienį, grįžtame į vasaros  laiką, laikrodžius pasukdami  viena valanda pirmyn.
X