spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

“Vilties kelio” bėgimas Toronte

Toronto Prisikėlimo parapija, pakvietusi dalyvauti kasmetiniame, jau 11-ajame „Vilties kelio“ bėgime, sulaukė tikrai gražaus dalyvių būrio. Įvairaus amžiaus, įvairių grupių bėgimo dalyviai galėjp pasirinkti...

Aptarti metų darbai

Balandžio 22 dieną įvyko Toronto Lietuvių Namų metinis susirinkimas. Jame buvo aptarti praėjusių  metų kultūrinės, finansinės veiklos rezultatai, numatyti artimiausi planai. Iš praėjusių metų kutūrinių...

Buvusiam gintariečiui – apdovanojimas ir padėka

Gegužės 11, šeštadienį, Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis (vad. R.Jonušonis) visus pakvietė į tradicinį metinį koncertą didžiojoje Anapilio sodybos salėje. Koncerto metu buvo pagerbtas...

Registruokitės dalyvauti dainų šventėje Klevelande

Volungės choras ruošiasi dalyvauti ateinančioje Dainų Šventėje Klevelande. Kviečiame visus dainos mėgėjus prisijungti ir kartu atstovauti Kanados lietuvius šventėje. Repeticijos prasidės rudenį. Norintieji dalyvauti prašome...

Kanados Arkties vandenys bus saugesni

Gegužės 3 d. pirmasis Kanados Ramiojo vandenyno laivyno patrulinis laivas "Max Bernays" Arkties regione buvo oficialiai įvesdintas į Kanados Ramiojo vandenyno laivyno sudėtį,kad pradėtų...

Naujausios žinios

X