Rusijos karo nusikaltimai turi būti viešinami

Jau penktas mėnuo, kai Rusijos kariuomenė be atvangos ir gailesčio griauna  Ukrainos miestus ir kaimus, tiltus ir kelius, siunčia mirtį nešančias raketas į viešąsias...

Kviečiame giedoti Tautišką giesmę kartu

Toronto Lietuvių Namai birželio 6, trečiadienį, 2 v.p.p.  (Lietuvos laiku 21 v.v.) kviečia kartu su viso pasaulio lietuviais giedoti Tautišką giesmę Toronte, Lietuvių parke....

“Tautišką giesmę“ giedokime kartu

Šiemet liepos 6-ąją, trečiadienį, 9 v.v. (Lietuvos laiku) „Tautiška giesmė“ visame pasaulyje tradiciškai nuskambės jau keturioliktąjį kartą. Šiais metais „Tautiškos giesmės“ giedojimas įgauna ypatingą svarbą,...

Lituanistinio švietimo konkursas

Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė papildomą konkursą užsienio lietuvių bendruomenių sporto ir neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2022 metais.  Konkurso tikslas - skatinti...

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]

Naujausios žinios

X