Laisvės gynėjų diena Vankuveryje

Vankuverio lietuviai šiais metais sausio 13-ąją minėjo tragiškų įvykių trisdešimtmetį, kai Sovietų kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą žuvo...

Pasikeitė „Paramos“ valdybos vadovai

Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvo praneša, kad pasikeitė valdybos vadovai. Buvusiai ilgametei valdybos pirmininkei Ritai Urbonavičius pasitraukus iš pirmininkės pareigų, nuo sausio 8d. valdybos pirmininku...

Paminėta Laisvės gynėjų diena Otavoje

Įprasminant 1991 sausio 13-osios įvykių Lietuvoje trisdešimtmetį, Otavos meras Jim Watson 2021 m. sausio 13 dieną paskelbė Lietuvos laisvės gynėjų diena Otavoje. LR ambasados Otavoje...

Piešiame Lietuvos laisvę

Kasmet Sausio 13-ąją minima Lietuvos Laisvės gynėjų diena. Šiemet, 30-ųjų Laisvės gynėjų dienos metinių proga, Lietuvos  ambasada Kanadoje surengė piešinių konkursą „Aš, Lietuva ir...

Baltųjų lokių maudynės kitaip

Pandemija ir su ja susiję apribojimai pakeitė mūsų gyvenimą, dėl sveikatos saugumo privertė prisitaikyti prie draudimų ir suvaržymų, Jau pora metų pirmąją Naujųjų metų...

NAUJAUSIOS ŽINIOS

X