Birželio 14-oji Toronte

Birželio 14 d. Baltiečių federacija – Kanados estų ,latvių, lietuvių bendruomenių vadovai bei religinių bendruomenių atstovai paminėjo 8o-ąsias trėmimo iš Baltijos valstybių metines bei...

Paminėta Gedulo ir Vilties diena Kanadoje

Lietuvoje ir pasaulio lietuvių telkiniuose birželio 12-15 d.d. paminėta Gedulo ir Vilties diena. Tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti Lietuvos ambasada Kanadoje, Kanados lietuvių bendruomenė ir...

Gedulo ir vilties dienos renginiai Kanadoje

Primename ir kviečiame birželio 12 d. į Gedulo ir vilties dienos renginius. Birželio 12 d., 1 v. p. p. (Otavos laiku) – virtualus Gedulo ir...

Lietuvos patikėtinis Montrealyje

Montrealietis Arūnas Staškevičius, šalia ilgametės pedagoginės veiklos, daug laiko skyrė ir skiria visuomeninei veiklai Montrealio lietuvių bendruomenėje, nuo 1983 – 2008 metais buvo KLB...

Gedulo ir vilties dienos minėjimas – birželio 12 d.

2021 m. birželio 14, Gedulo ir vilties dieną, sukanka 80 metų nuo masinių Lietuvos žmonių trėmimų į Sibirą pradžios. Tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti...
X