Toronto „Gintaras“ šokių ansamblis kviečia jaunimą į pirmą repeticiją

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, po šiltų ir gražių atostogų, vaikų ir jaunių grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 17 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje. Visus vaikučius, kurie nori šokti ir jau yra 2 klasėje, maloniai kviečiame prisijungti.

Studentų pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 13 dieną,  6:00 v.v. Anapilyje. (šokėjai nuo 11 skyriaus)

Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos  lapus galite išsispausdinti tinklalapyje: http://torontogintaras.com/schedule-and-instructors/

Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

Pirmose  repeticijose  prašome dalyvauti visu šokėjų tėvelius. Bus kalbama apie 2016 metų išeivijos šokių šventę Baltimorėje.