Pasaulio lietuvių meno taryba skatins lietuvius menininkus artimiau bendradarbiauti

ADVERTISEMENT

Sujungti visame pasaulyje kuriančius Lietuvos menininkus, sukurti erdvę jiems bendrauti ir bendradarbiauti, supažindinti pasaulį su naujausiais Lietuvos ir lietuvių kilmės menininkų darbais. Tokius tikslus sau kelia Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigta ne pelno siekianti Pasaulio lietuvių meno taryba (Lithuanian World Arts Counsil, LWAC), visuomenei ir žiniasklaidai pristatyta iškilmingu koncertu Los Angeles „Hollywood Bowl“ koncertų salėje. Programą parengė vienos iš LWAC patarėjų, dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos vadovaujamas Los Angeles filharmonijos orkestras.

Šio sumanymo pradininkas  – JAV gyvenantis Marius Markevičius, filmų „Kita svajonių komanda“ ir Rūtos Šepetys romano Tarp pilkų debesų ekranizacijos režisierius. Vienas pagrindinių LWAC iššūkių – sukurti didelį ir aktyviai naudojamą socialinį tinklą, kuriame būtų galima rasti informacijos apie lietuvių menininkų pasirodymus ir projektus pasaulyje. Oficialios svetainės www.ltcreates.org, Facebook, Twitter, Instagram padės užpildyti šią spragą, pasitarnaus geresnei informacijos sklaidai, tarpusavio ryšiams.

LWAC taip pat stengsis ieškoti finansinės paramos menininkų darbams ir suteikti galimybę kūrybinėse dirbtuvėse mokytis iš žinomų kūrėjų. Tam sukurta LWAC patarėjų komanda, prie kurios jau prisijungė akordeonistas Martynas Levickis, fotografas Marius Jovaiša, kulinarinių knygų autorė Beata Nicholson, modelis Edita Vilkevičiūtė, kino prodiuseris Žilvinas Naujokas, rašytoja Rūta Šepetys.

Kitas LWAC žingsnis – Karolio Kaupinio filmo „Triukšmadarys“ pristatymas Europos sąjungos filmų festivalyje Los Angeles rugsėjo pabaigoje. Filmo ir Lietuvos pristatymu festivalyje rūpinasi Lietuvos garbės konsulė Santa Barbaroje ir viena LWAC įkūrėjų bei vykdomoji vadovė Daiva Navarrette.

**Photos by Ron Geren

Invalid Displayed Gallery

**Photos by Ron Geren

New Lithuanian World Arts Council Presents Opportunities for Creating and Sharing

The newly founded Lithuanian World Arts Council (LWAC) will encourage synergy and collaboration between Lithuanian artists and artists of Lithuanian origin.

The top priorities of this new, US-based council include uniting Lithuanian artists and creators in a forum for communication collaboration; to acquaint the world with the latest works of art from this group of Lithuanian artists.

The media launch of the council was presented in Los Angeles at the Hollywood Bowl Concert Hall, organized by one of the LWAC advisers, Mirga Grazinyte-Tyla, director of the Los Angeles Philharmonic Orchestra.

The driving force behind this idea is US resident Marius Markevicius – director of the famous “The Other Dream Team” documentary and the director of the upcoming screen adaptation of Ruta Sepetys’ “Between Shades of Grey”.

One of the main reasons for initiating the LWAC was to create a wide, interactive social network to facilitate the exchange of information regarding Lithuanian artists’ works, exhibitions, performances, and projects around the world. The Council’s official website www.ltcreates.org, and its social media handles (Facebook, Twitter, Instagram) will undoubtedly launch the flow of information and maintain connections.

The LWAC will also try to seek financial support for artists’ works and arrange opportunities such as workshops or tutorials led by established artists.

For this purpose there is a LWAC advisory team that already includes accordionist Martynas Levickis, photographer Marius Jovaisa, author of culinary books Beata Nicholson, model Edita Vilkeviciute, film producer Silvinas Naujokas, and author Ruta Sepetys.

The LWAC’s next event in Los Angeles is the premier of Karolis Kaupinis’ film “Triuksmadarys” at the European Union Film Festival in late September.

One of the LWAC founders and Lithuanian Honorary Consul in Santa Barbara, Daiva Navarrette, will be presenting the film, as well as representing Lithuania at the film festival.

For more information on the LWAC, visit their official website.