Konsulė dalinasi Lietuvos istorija ir kultūra Aliaskoje

ADVERTISEMENT

Svaja Vansauskaitė-Worthington buvo vos 18 mėnesių amžiaus, kai jos šeima pabėgo iš Lietuvos, išvengti okupacijos.

Šeima apsigyveno pabėgėlių stovykloje amerikonų zonoje, Berlyne, Vokietijoje, o tėvas dirbo kelis metus, kol galėjo perkelti savo šeimą į Jungtines Amerikos Valstijas.

Svaja Worthington sako, kad nepamiršo savo lietuviškos kilmės. Ji užaugo Čikagos lietuvių bendruomenėje, išmokusi tradicinių liaudies dainų, šokių, bei apie meną, maisto ruošimą ir lietuvių kalbą, lankė amerikietišką mokyklą. 2013 m. ji tapo Lietuvos garbės konsule Aliaskoje.

Pastaraisiais 40 metų su vyru Robert Worthington gyveno Aliaskoje ir kartu užaugino keturis vaikus. Pora pirmą kartą atvyko į Aliaską 1960-ųjų pabaigoje, kai Robertas pradėjo ten dirbti.

Kaip Lietuvos konsulė Aliaskoje, ji lanko vietinius renginius ir skleidžia žinias apie Lietuvos kultūrą.

Consul shares Lithuanian heritage with fellow Alaskans BY AMY ARMSTRONG

Published: 2015.02.18 11:00 PM

2_19Profile-79c2f03a

Svaja Vansauskas Worthington was just 18 months old when her family fled Lithuania to escape the devastation caused by World War II. Between the forced evacuation of the Jewish quarter in the Vilnius ghetto, and the change from a pre-war Russian-occupied Lithuania to a wartime German occupation and then a re-occupation by the Russians again, Lithuania’s future looked grim. Her family moved to the displaced persons camp in the American quarter in Berlin, Germany, and her father worked several years to relocate his family to the United States. Continue reading….