Svarbi žinia lietuviams – Atminimo siena komunizmo aukoms

Daugiakultūrinė organizacija "Tribute to Liberty” nuo 2008 m. ruošia šį projektą. Šiemet pradedama šio paminklo statyba Kanados sostinėje, Otavoje, prie Aukščiausiojo teismo rūmų. Komunizmo...

Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

Toronto Kanados lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus kartu švęsti Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį! Lietuvos Šimtmečio minėjimas-koncertas vyks 2018 m. kovo 3, šeštadienį, 2 v.p.p. Anapilio...

Lietuvių ledo ritulio klubas „Klevo lapai“ laimi “Baltijos taure”

Pagaliau po 9 metų sportinės sausros sėkmė aplankė ir mus, lietuvių ledo ritulio klubą “Klevo lapai”! Kelionė link pergalės prasidėjo balandžio 2 d, kai “Klevo...

15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama

Birželio mėnesį sueina 15 metų nuo 2002-tųjų birželio kai Labdara atidarė savo duris ir priėmė pirmuosius slaugos namų gyventojus. Toronto lietuvių bendruomenė didžiuojasi turėdama...

Paminėtas 105-asis gimtadienis

London, ON Pavasariškai gražų kovo 24 d. sekmadienį grupelė Londono lietuvių ir artimų draugų bei giminių iš Hamiltono, Toronto, Mississaugos ir Tillsonburgo apylinkių susirinko pasveikinti...

Paminėtas Č.Sughikaros atminimas 

Gruodžio 8-12 dienomis Lietuvos ambasada Kanadoje kartu su Japonijos ir Izraelio  ambasadomis bei Kanados nevyriausybinėmis organizacijomis Centre for Israel and Jewish Affairs, Canadian Society...

“Labdaros” slaugos namų gyventojams reikia savanorių pagalbos

Sako, laimę neša ne turtas ir pinigai, bet tarnystė savo artimui.  Į “ Labdaros” slaugos namus dažniau ateina gyventi asmenys su rimta negalia.  Dažnėja...

Vytauto Kernagio paroda, rugsėjo 8-20d., Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve

Lietuvos spaudos fotografų iniciatyva, Vytauto Kernagio Fondas suorganizavo specialią nuotraukų parodą kuri apkeliavo Lietuvą.  Nuotraukos atspindi Maestro Vytauto Kernagio gyvenimo akimirksnius.  Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas...

Trudeau skatinamas užtikrinti „Victims of Communism“ paminklo statybą Otavoje

Komunizmo aukų nuo 1917 m. buvo daugiau kaip 100 milijonų įvairiuose kraštuose. 28 nukentėjusių tautybių pabėgėliai arba palikuonys gyvena Kanadoje. Jų bendruomenių iniciatyva yra...

Užsienio lietuviai: šauktiniai iš užsienio – neįgyvendinama

Į Vilnių susirinkę seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisija pradėjo nagrinėti Lietuvos valstybės saugumo užtikrinimo, pilietybės, programos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo ir darbo kodekso įtakos Lietuvos...

Naujausios žinios

X