Tikrasis atsisveikinimas su partizanų vadu

ADVERTISEMENT

Lietuvos laisvės kovų puslapiai kasdien dar pildomi naujais vardais, atradimais, dar nežinomais faktais. Taip po daugiau kaip 70-ties metų į Lietuvos atminties lauką iš nežinios sugrąžinta partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo pabaigos istorija.

Spalio 21d.  Vilniaus Antakalnio kapinėse, skambant partizanų dainoms ir Lietuvos Respublikos himnui, amžinojo poilsio atgulė partizanas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Spalio 20, penktadienį, Šventų Jonų bažnyčioje buvo pašarvoti prieš metus surasti Pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko J. Vitkaus-Kazimieraičio palaikai,kurių buvo ieškota keletą dešimtmečių. Praėjusių metų spalį jie buvo rasti Leipalingyje, buvusios MGB (KGB) būstinės kieme, kur po susišaudymo su MGB daliniu prie Leipalingio valsčiaus, partizanų vadas buvo atvežtas greičiausiai jau miręs. Lapkritį palaikų autentiškumas buvo patvirtintas DNR tyrimais. Pietų Lietuvos partizanų vadas žuvo 1946 m. liepos 2 d. susirėmime su MGB pasieniečių būriu netoli Guobinių kaimo. Po mirties J. Vitkui-Kazimieraičiui suteiktas aukščiausias kovinis žymuo – Laisvės kovotojo karžygio vardas, jis apdovanotas aukščiausiu partizaniniu apdovanojimu – I laipsnio Laisvės kovų kryžiumi. Lietuvos visuomenė su didele pagarba galėjo atsisveikinti su Lietuvos laisvės kovotoju, pagerbti jo atminimą.