Išeivijos lietuvių dovanos Lietuvai

ADVERTISEMENT

 

Mecenato H.L.Gaidis pagerbimas LR ambasadoje Vašingtone

Spalio 19 d. išeivijos lietuvis kolekcininkas Henry Lazarus Gaidis pagerbtas Lietuvos ambasadoje JAV, Vašingtone – jam padėkota už mecenatystę ir įteiktas Vilniaus miesto mecenato ženklas. Įteikdama apdovanojimą Lietuvos ambasadorė JAV Audra Plepytė dėkojo už mecenato ilgametį darbą, puoselėjant Baltimorės Lietuvių namus, renkant ir įamžinant turtingą JAV lietuvių istoriją bei nepaliaujamą aistrą kolekcionuoti Lietuvai vertingus daiktus ir jų istorijas.Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteikti H. L. Gaidžiui mecenato vardą rekomendavo kultūros ministro Simono Kairio sudaryta Mecenavimo taryba.

Aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, Baltimorės Lietuvių namų-muziejaus kuratorius H. L. Gaidis Lietuvos nacionaliniam muziejui padovanojo beveik 359 tūkst. eurų vertės kolekciją, kurią sudaro daugiau kaip 50 metų kauptas unikalus ir gausus karinės ginkluotės, mundiruotės, kariuomenės atributų, archyvinių ir rašytinių šaltinių rinkinys. Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė tvirtina,kad Henry Gaidžio padovanota kolekcija yra viena iš didžiausių kada nors Lietuvai padovanotų muziejinių kolekcijų – antra po Kazio Varnelio, kuri, beje, taip pat buvo padovanota Lietuvos nacionaliniam muziejui.“

Mecenavimo tarybos teikimu šiemet Vilniaus miesto mecenato vardas taip pat suteiktas Gediminui Vaitiekūnui (VŠĮ „GV muziejus“) už ženklią paramą Vilniaus universiteto fondui, mecenato ženklas jam įteiktas kovo mėnesį.

Pranas Kiznis ir jo dovanoti paveikslai Vilniaus Valdovų rūmuose

Valdovų rūmų muziejui Vilniuje perduota dar viena mecenato Prano Kiznio dovana – šešiaženkle suma vertinamas XV–XVII amžiaus Vakarų Europos dailės rinkinys. Jį sudaro  26 tapybos darbai, dalį jų P. Kiznis dovanoja muziejui, kitus perduoda ilgalaikiam eksponavimui. Valdovų rūmų muziejaus ekspoziciją papildė italų, flamandų, prancūzų tapytojų darbai. Tarp jų – Ambrogio’aus da Fossano (apie 1452–1523), Giampietro Silvio (apie 1495–1552), Jacopo Ligozzio (1547/1552–1627, Jakopo Ligocio), Francesco Curradi ir kitų dailininkų kūriniai. Anot Valdovų rūmų pranešimo, vienas iš įspūdingiausių kolekcijos akcentų – žymaus XVII amžiaus Genujos tapytojo Caravaggio sekėjo Giovanni Andrea De Ferrari, (apie 1598–1669) paveikslas „Narcizas“.

Naujoji dovana papildys jau keletą metų muziejuje pristatomą mecenato paveikslų galeriją. 2021 metais P. Kiznis muziejui neatlygintinai eksponuoti perdavė per 20 paveikslų – garsių XIV–XVII amžiaus Italijos bei Italijoje dirbusių dailininkų tapybos darbų rinkinį.

 

 

 

ADVERTISEMENT