Šv. Jono kapinėse – pavasarinio lankymo diena

Ntr. K.Strumkienės

Gegužės 31 dieną Mississaugoje, lietuvių Šv. Jono kapinėse, pavasarinio lankymo diena buvo kitokia. Tik pavieniais būreliais lankytojai vaikštinėjo kapinėse, lankydami artimųjų ar pažįstamų kapus. Saugumo sumetimais rodyklė „Drive through“ automobiliuose sėdinčius keleivius atvedė į KLMA parodą „Sharing Our Stories“ ir į lietuviškų patiekalų išdavimo punktą.