Ruošiamės 2016 Baltimorės Šokių šventei Dainavos stovyklos šokių kursuose

Nijolė Semėnaitė Etzwiler

logo-footer-engViltingai ruošdamasis XV Šokių šventei, kuri vyks Baltimorėje 2016 metų liepos 3 dieną, Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI) Dainavos stovykloje Manchester, MI, surengė savaitės trukmės kursus, vykusius nuo rugpjūčio 9 iki 16 dienos.

Kursuose dalyvavo 55 mokytojai ir grupių vadovai, o taip pat per 50 šokėjų, atstovaujančių po Jungtines Valstijas ir Kanadą pasklidusius tautinių šokių ansamblius bei šokių grupes lituanistinėse mokyklose. Rinkdamiesi mažiausiai 3 ar 4 kartus per dieną šokėjai atliko visus 36 šokius, įtrauktus į Šokių šventės repertuarą. Kiekvienas šokis buvo įrašytas į vaizdo juostą, kad šia vaizdine medžiaga galėtų pasinaudoti visos Šventei besiruošiančios grupės. Tarp šokėjų buvo mažieji šokėjai, besimokantys Dr. V. Kudirkos lituanistinėje mokykloje Elizabeth, NJ, sužavėję kursų dalyvius savo talentu. Dalyvavo ir ypatinga viešnia – žinoma Lietuvos choreografė Laimutė Kisielienė, kuri ne tik dalinosi patarimais, bet ir pamokė šokti savo sukurtą ir Šventei atnaujintą šokį.

Šalia įtempto šokių tvarkaraščio, stovykloje taip pat vyko metinis LTŠI narių susirinkimas, informatyvūs pokalbiai su Šokių šventės organizacinio komiteto pirmininku Linu Orentu, o Šokių šventės programą išsamiai nušvietė jos meno vadovas Tomas Mikuckis. Vakarais jautėmės kaip kruiziniame laive – išradingų laisvalaikio pramogų vis prigalvodavo mūsų ,,išdykėlės” Vida Kairys ir Vaida Zenkevičius iš Toronto ,,Gintaro”.

Dabar gyvename puikaus renginio, nuostabių šokių ir dar vienos lietuviško paveldo šventės laukimo nuotaikomis. Mes tikimės pamatyti Baltimorėje visus lietuvius, jų šeimas ir draugus. Informacijos apie Šokių šventę rasite tinklalapyje: sokiusvente2016.org. Norėdami sužinoti daugiau apie LTŠI arba kokios šokių grupės yra jūsų gyvenamoje vietovėje, pasižiūrėkite tinklalapį lttsi.org.

Toronto lietuvių jaunimas norintis dalyvauti Šokių šventei kviečiamas į pirmą repeticiją, kuri įvyks rugsėjo 17 dieną, 6:30 v.v. Anapilyje.