Prisiminėme Lietuvos laisvės gynėjus

ADVERTISEMENT

Sausio 13-ąją Wasaga Beach lietuviai paminėjo Lietuvos Lisvės gynėjų dieną. Ryškia plevėsavo valstybinės Lietuvos bei Kanados vėliavos, iškabintos prie Wasagos pagrindinės gatvės. Po Mišių trumpai papasakota apie tos dienos tuometinius atgarsius Kanadoje bei kitur. Vėliau visiems buvo proga kartu pabendrauti bendruomenės salėje.

L.Šeškuvienė, K.Poškaus ntrs.