Lietuvos laisvės gynėjai neužmiršti

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių šeštadieninės Maironio mokyklos mokiniai paminėjo Sausio 13-ją, Lietuvos Laisvės gynėjų dieną. Tą dieną žuvusiems didvyriams buvo skirti eilėraščių posmai, gražūs žodžiai ir maldos. Norime, kad jų atminimas visada būtų gyvas.

Šį minėjimą parengė Rimos Žemaitytės klasės mokiniai ir parodė visiems mokiniams ir mokytojams.  

Živilė