Pokalbis su operos dainininke ir neurologijos mokslininke Indre Viskontaite

ADVERTISEMENT

Mokslininkė iš San Fransisko Indrė Viskontas: mūsų traumas gali pagydyti pagalba labiau vargstantiems

  Šaltinis: 15min

Indrė Viskontas, operos dainininkė ir neurologijos mokslininkė, išmoko angliškai, kai jai buvo 7 metai. Tai nebūtų keista, jei ji būtų gimusi Lietuvoje, tačiau Indrė yra gimusi ir augusi Kanadoje, o dabar augina sūnų ir gyvena San Fransiske, kur mes su ja ir susipažinome.

Jos tėvai ir seneliai sukūrė tokią lietuvišką atmosferą namuose, kad palikusi gimtus namus, ji jautėsi svetima, lyg būtų užsienietė, gyvenanti Kanadoje, bet atvykusi į Lietuvą, irgi jautėsi nesava. Jurgis Didžiulis kartu su savo ToBeLT (To Be Lithuanian – Būti lietuviu) misija kalbasi su Indre Viskontas apie lietuviškų tradicijų tęstinumą, apie tai, kas yra lietuviškumas, ir kodėl jis svarbus, ir apie tai, ko ji nenorėtų perduoti savo sūnui. 

Indre, papasakokite apie savo ryšį su Lietuva.

Mano abu tėvai gimė Lietuvoj, o aš augau Toronte, Kanadoje, kur yra labai didelė lietuvių bendruomenė. Mano seneliams buvo labai svarbu išlaikyti ryšius su Lietuva ir visiems ten gyvenantiems padėti. Kai aš augau, daug laiko skyrėme išeivijos kovai už Lietuvos nepriklausomybę, teko daug protestuoti. Mano visas pasaulis buvo lietuviškas – aš angliškai nemokėjau iki septynerių metų amžiaus. Buvau skautė ir ateitininkė, šokau tautinius šokius, dainavau choruose, kiekvieną šeštadienį lankiau lietuvišką mokyklą, o visi mano draugai buvo lietuviai.

Mokykloje aš jaučiausi labai vieniša, kaip užsienietė – tik savo lietuviškoje bendruomenėje jaučiausi esanti namuose. Tačiau kai pirmą kartą, būdama penkiolikos metų, nuvažiavau į Lietuvą, vėl pasijaučiau, kad tai nėra pilnai mano kraštas, nors man buvo labai įdomu matyti visus užrašus lietuvių kalba. Bet vis tiek jaučiausi keistai, ir grįžusi supratau, kad esu kaip žmogus be savo šalies. 

Skaitykite pilna straipsni www.15min.lt…