Pasaulio lietuvių bendruomenės sveikinimas mokiniams

ADVERTISEMENT

Mielieji,

Nepailstantis laikas praeitin nusinešė dar vieną vasarą. Mokyklos
skambutis vėl kviečia mokinukus į klases. Nuskambės jis ir visuose pasaulio
kampeliuose išsibaršiusiose lituanistinėse mokyklose.

Rugsėjis. Už slenksčio – didelė atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas, nauja
patirtis ir viltis…

Mieli lituanistinių mokyklų moksleiviai, skverbkitės į žinių pasaulį,
dalinkitės atradimo džiaugsmu, išlikite lietuviais, kur Jūs begyventumėte.

Mieli mokytojai, atiduokite mokiniams visą savo išmintį ir gerumą,
puoselėkite gyvą jaunosios tautiečių kartos ryšį su Tėvyne, padėkite jiems
tapti išdidžiais ir pasitikinčiais savo šalies piliečiais.

Mieli tėveliai, tik Jūsų pastangų ir supratimo dėka vaikai ateina į
lituanistines mokyklas. Ačiū už norą matyti savo vaikus lietuviais.

Linkiu visiems Jums malonaus darbo, kantrybės ir ištvermės sunkiame
pažinimo kelyje.

Sėkmingų naujų mokslo metų.

Danguolė Navickienė
PLB pirmininkė

Laima Apanavičienė
PLB Švietimo komisijos pirmininkė

www.plbe.org/