Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatus mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams

ADVERTISEMENT

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) kviečia užsienio šalyse įsikūrusias lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančias organizacijas teikti kandidatus mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, gauti.

Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.

Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys.

Atsižvelgiant į kandidatų mokslinius pasiekimus, konkurso metu numatoma skirti iki 5 premijų:

• premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
• premija už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
• premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
• premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
• premija už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis – 3 800 eurų. Visą informaciją apie konkursą galima rasti ŠMM interneto svetainėje adresu www.smm.lt.

Dokumentai konkursui priimami iki 2016 m. balandžio 15 d. el. paštu: [email protected]

Primename, kad 2015 m. iškilmių Vilniuje metu buvo apdovanoti šie mokslininkai: prof. dr. Linas Bieliauskas (JAV, psichologija), prof. dr. Kęstutis Staliūnas (Ispanija, fizika/optika), dr. Darius Čeburnis (Airija, fizika/aerozoliai), dr. Remigijus Gaška (JAV, puslaidininkiai) ir dr. Vincas Bartusevičius (Vokietija, istorija).

Inf.