Lietuvos atstovai ICAO asamblėjoje

ADVERTISEMENT

Montrealyje rugsėjo 27 – spalio 7 d. vyksta 41-oji  ICAO (International Civil Aviation Organization) asamblėjos 41-oji sesija. Ši po Jungtinių Tautų skėčiu veikianti tarptautinė organizacija buvo įsteigta Čikagoje 1944 metais. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija jungia 193 pasaulio valstybes, kurios rūpinasi aviacijos saugumu, kartu svarsto ir priima visiems vienodas aviacijos saugumo taisykles, diegia naujoves, studijuoja aviacijos pramonės įtaką klimatui, skatina teigiamus pokyčius. Organizacijos pagrindine būstinė Montrealyje, Kanadoje. Asamblėjos kviečiamos kas treji metai, jų metu rinkimuose atnaujinama organizacijos taryba, į kurią renkami 36 valstybių atstovai.

Lietuva šios tarptautinės organizacijos nare tapo 1991metais ir sėkmingai bendradarbiauja aviacijos srityje. Šiame renginyje Lietuvai atstovauja susisiekimo viceministras Julius Skačkauskas, dalyvauja ir Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje 

Sesijos posėdžiuose, be aviacijo saugumo temų, nebus išvengta ir politikos. Rinkimų metu paaiškės tolesnis Rusijos, šiuo metu priklausančios ICAO tarybai, likimas šioje taryboje, kuri jau du kartus yra oficialiai pasmerkusi Rusiją už esminius oro erdvės suvereniteto principų ir Čikagos konvencijos pažeidimus vykdant karinę invaziją į Ukrainą. Be to, taryba siūlys ICAO asamblėjai patvirtinti Rusiją smerkiančią rezoliuciją, kuri yra griežčiausia galima ICAO pasmerkimo forma. 

ICAO taryba taip pat siūlys ICAO asamblėjai patvirtinti Baltarusiją smerkiančią rezoliuciją dėl 2021 m. gegužės 23 d. Minske priverstinai nutupdyto tarptautiniu maršrutu į Vilnių skridusio keleivinio „Ryanair“ lėktuvo. Po ICAO tyrėjų komandos atlikto tyrimo, kurio metu buvo artimai bendradarbiaujama su Lietuvos ir Lenkijos institucijomis, Baltarusijos institucijos buvo pripažintos pažeidusios Monrealio ir Čikagos konvencijas ir sukėlusios grėsmę civilinei aviacijai.

Pernai spalio mėn. susisiekimo ministras Marius Skuodis, lankydamasis ICAO būstinėje Kanadoje, aptarė tuo metu dar vykdomo „Ryanair“ lėktuvo priverstinio nutupdymo Baltarusijoje tyrimo eigą. Susitikimo metu ministras dar kartą pasiūlė visą šalies pagalbą ir įsitraukimą, kokio tik gali prireikti tyrimui atlikti. Šioje ICAO asamblėjos sesijoje matome Lietuvos įsitraukimo į tyrimą vaisius – pasirengimą tvirtinti rezoliuciją, smerkiančią Baltarusijos institucijas dėl Monrealio ir Čikagos konvencijų pažeidimų.