Pokalbis apie lietuvių kalbos mokymą

ADVERTISEMENT

Klasėje vaikas, nekalbantis lietuviškai – kaip pradėti jį mokyti? Į šį klausimą sulauksite patarimų, dalyvaudami Lietuvoje rengiamame pokalbyje. 2022 m. spalio 4 ,antradienį), rengiama diskusija „Mokymo(si) aplinkos virsmas: klasėje  lietuviškai nekalbantis mokinys“ Užsienio reikalų ministerijoje ir nuotoliniu būdu. 

Šis tęstinis antrojo Lituanistinio ugdymo forumo renginys yra skirtas lituanistinių mokyklų užsienyje ir Lietuvos mokyklų mokytojams. Renginio metu bus aptariama, kaip kurti mokymo aplinką, kai klasėje reikia integruoti ir mokyti lietuviškai nekalbantį mokinį. Diskusijoje, kuriai vadovaus Alvija Černiauskaitė, PLB švietimo komisijos pirmininkė, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, bus pristatomos ir aptariamos naujos atsiveriančios lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi galimybės. Pokalbyje savo patirtimi dalinsis lituanistinio švietimo specialistės iš JAV, Graikijos ir Lietuvos, dalyvaus  URM viceministras E.Meilūnas, Švietimo ir mokslo ,sporto ministerijos viceministras R.Skaudžius, pokalbio dalyvių mintis apibendrins D.Simonaitienė, lituanistinio švietimo asociacijos valdybos narė (Airijos lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ direktorė). Renginyje bus pristatyti URM apdovanojimai  „už pasaulio lietuvių  nuopelnus Lietuvai“, įteikta Švietimo, mokslo, sporto ministerijos lituanistinio  švietimo premija  laimėtojui.

  Diskusija vyks Užsienio reikalų ministerijoje ir bus transliuojama nuotoliniu būdu per URM ir Globalios Lietuvos socialinio tinklo Facebook paskyras bei Zoom platformą, spalio 4 d. (antradienį) 16.00–18.30 val. (Lietuvos laiku). Klausimus diskusijos dalyviams kviečiame užduoti el. paštu [email protected]

Norinčius dalyvauti renginyje kviečiame registruotis užpildant šią registracijos anketą iki rugsėjo 30 d. (penktadienio). 

Diskusiją rengia: Lietuvos  užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lituanistinių mokyklų asociacija, PLB švietimo komisija.

Lietuvos URM Globalios Lietuvos departamento inf.

ADVERTISEMENT