Vertingas kino archyvas perduotas Lietuvai

Kino operatorius Vytautas Petrulis savo archyvą perduoda Lietuvai
ADVERTISEMENT

Lietuvos centrinis valstybės archyvas pasipildys nauju lietuviško paveldo rinkiniu. Į Lietuvą pergabenamas JAV lietuvio kino operatoriaus Vytauto pPetrulio sukauptas audiovizualinių kūrinių  archyvas. V.Petrulio kino kūriniai įamžino XX šimtmečio antrosios pusės–XXI šimtmečio. pirmųjų dešimtmečių Kanados ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenių gyvenimą ir kultūrinę, politinę veiklą.

Petrulis – tėvynės nepamirštantis išeivijos lietuvis, daugiau nei 6 dešimtmečius kino ir videojuostose fiksavęs tautiškumą, lietuvybę, laisvos Lietuvos idėją puoselėjančius renginius JAV ir Kanadoje. Panevėžyje gimęs V. Petrulis po Antrojo pasaulinio karo su tėvais pasitraukė į Vokietiją, gyveno Dilingeno perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje, iš kurios išvyko gyventi į Kanadą, o 1982 m. su šeima persikėlė į JAV. Dirbdamas architektu, V. Petrulis rado laiko ne tik dalyvauti išeivijos veikloje, tačiau pasirinko ir kino metraštininko kelią. Jo filmuota, o vėliau montuota medžiaga išsiskiria profesionaliu požiūriu į turinį, turinio atranką ir montažą. V. Petrulio filmai yra vertingi ne tik dėl istorinio JAV lietuvių bendruomenės veiklos įamžinimo, bet yra ir mėgėjiško kino meno pavyzdžiai. Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja Inga Vizgirdienė ir Kino dokumentų skyriaus vedėja Jolė Stimbirytė Santa Monikoje atrinko, pakavo, rūpinosi pervežimo paslaugų užsakymu, derino itin didelio rinkinio gabenimo į Lietuvą dokumentus. Neatlygintinai padovanotas rinkinys bus ne tik tinkamomis sąlygomis saugomas archyvo saugyklose, bet ir skaitmeninamas bei viešinamas atvirosios prieigos tinklalapyje www.e-kinas.lt. „Laukdami iš už Atlanto atvykstančio V. Petrulio rinkinio, dėkojame JAV lietuviui fotografui, operatoriui, V. Petrulio bičiuliui Leonardui Surgailai, tarpininkavusiam pasirašant Dokumentų perdavimo sutartį ir padėjusiam paruošti kolekciją pervežimui į Lietuvą”- taip Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojai išsako savo dėkingumą visiems padėjusiems paruošti archyvą siuntimui į Lietuvą. Nuoširdi archyvarų padėka skirta irrV. Petruliu besirūpinančiai Janinai Mikolajūnienei, kuri taip pat prisidėjo prie kolekcijos perdavimo reikalų.