Italijos lietuviai mini svarbias datas

ADVERTISEMENT

Artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Italijos lietuviai turės galimybę dalyvauti išskirtiniame renginyje. Vasario 16 d. Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje Romoje šv. Mišias už Lietuvą aukos antrasis pagal rangą (po popiežiaus Pranciškaus) Vatikano pareigūnas – valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolini. Po šv. Mišių susirinkusiems dainuos iš Lietuvos atvykęs jungtinis daugiau kaip 100 dalyvių choras.

Pasak Lietuvos Respublikos ambasadorės prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui, meno istorikės doc. dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, Vasario 16 d. renginys bus skirtas ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo dienai švęsti, bet ir Dainų šventei pristatyti, taip pat diplomatų Lozoraičių metams paminėti.

Garsioji diplomatų Lozoraičių šeima (Stasys Lozoraitis, Kazys Lozoraitis, Stasys Lozoraitis jaunesnysis) atliko svarbų vaidmenį atstovaudama Lietuvai Italijoje, Vatikane ir JAV, įnešė svarų indėlį į Lietuvos laisvės bylą sovietų okupacijos metais. Vasario 16-oji – ir santykių su Vatikanu pradžia, tad pagrindinis artėjančio renginio akcentas yra Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, nuo kurios prasidėjo ir Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių kūrimas, tapęs svarbia pradžia Lietuvos ateičiai.

Vatikano valstybė niekada nepripažino sovietinės Lietuvos okupacijos ir buvo viena iš nedaugelio šalių, kurioje Lietuvos atstovybė veikė be pertraukos ir sovietmečiu. Šio neeilinio renginio proga į Romą iš kelių Lietuvos miestų atvyks garsios šalies dirigentės Rasos Gelgotienės suburtas jungtinis choras iš 5 kolektyvų simboliniu pavadinimu „Lietuva“ Lietuvos choristai atliks įvairialypę programą – iš pradžių sakralinius kūrinius, tada dainas iš Dainų šventės programos, Vasario 16-ajai skirtus lietuviškus patriotinius kūrinius. Vasario 16-osios minėjimas, šv. Mišios ir jungtinio choro „Lietuva“ koncertas vyks vasario 16 d. nuo  6v.v.(vietos laiku) Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje (it. Chiesa del Gesù) Romoje. 

Renginį kartu organizuoja dvi Romoje esančios diplomatinės atstovybės – Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje ir Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui.