Filme – kelionė per Atlantą

ADVERTISEMENT

Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga kviečiame į filmo IRKLAIS PER ATLANTĄ pristatymą ir susitikimą su keliautoju ir  dokumentinio filmo autoriumi Aurimu Valujavičiumi.

Filmas (lietuvių kalba su angliškais subtitrais) bus rodomas 

2024 m. vasario 25, sekmadienį, TIFF Lightbox Cinema 2

350 King Street West, Toronto. Durys atidaromos 2:30 v.p.p.  

Įėjimas – $35.

***Visos bilietų lėšos skiriamos Aurimui 

Bilietai įsigyjami:

El.paštu siunčiant elektroninę perlaidą [email protected]  arba 

sumokant lietuvių kredito unijose:

RCU kredito unijoje: sąskaitos nr. 113216-1 (Chequing)

“Parama” kredito unijoje: sąskaitos nr. 443 (Chequing)

***Labai svarbu – prašome Jūsų vardą įvesti į transakcijos eilutę

 

Rengia Toronto KLB valdyba