Istorinis “Aušros” laikraštis sudėtas į knygas

ADVERTISEMENT

Pirmasis lietuviškas tautinis mėnraštis, lietuvybės žadintoja “Aušra” keliauja pas dabartinius skaitytojus. Minint 140-ąsias jos leidybos pradžios metines, Lietuvos prezidentui G.Nausėdai pasiūlius, ”Aušros“ perleidimą, šios misijos ėmėsi mokslininkas, verslininkas Pranas Kiznis, užtikrinęs finansavimą; spaudai parengė  dr.J.Basanavičiaus palikimo saugotojas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

„Aušra“ (Auszra) buvo pirmasis tautinis lietuvių mėnraštis, ėjęs nuo 1883 metų kovo iki 1886 metų birželio Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje ir Tilžėje. 1883 metais Dr.J.Basanavičius kartu su bendražygiais „Aušrą“ slaptai leido 19 -ojo šimtmečio pabaigoje, spaudos draudimo laikotarpiu. Mėnraštis išeidavo nedideliu pavidalu, kad tilptų į voką. Nepaisant to, kad už tai grėsė tremtis į Sibirą, laisvės ištroškę lietuviai rizikavo ir slapta platino  visų laukiamą leidinį. “Aušros” iniciatoriai – buvę Marijampolės gimnazijos mokiniai ir Maskvos bei Sankt Peterburgo universitetų lietuvių studentai. Pirmojo numerio leidėju pasirašė Jonas Basanavičius. Laikraščio tiražas buvo pasiekęs 1000 vienetų, išėjo 40 numerių, sujungtų į 29 sąsiuvinius. Svarbiausias „Aušros“ uždavinys buvo telkti lietuvius, kelti tautinę savimonę. Leidinys daugiausia rūpinosi lietuvių kalbos ugdymu ir jos prestižu, aukštino lietuvių liaudies kultūrą, tautosaką, skelbė originalius grožinės literatūros kūrinius, publikavo XIX amžiaus pirmos pusės rašytojų kūrybą, supažindino su pasauline literatūra.

Vienintelis bandymas perleisti „Aušrą“ visa apimtimi buvo JAV Lietuvių istorijos draugijos sumanymu 1983 m. Čikagoje pasirodęs faksimilinis dvitomis.

Dabartiniėje laidoje  “Aušros” mėnraštis  sutalpintas į keturias knygas, pridėta ir aiškinamoji knyga – įvadinis tomas. Šitame įvadiniame tome yra adaptuota antologija, tai yra, atrinkti įdomiausi „Aušros“ tekstai, kuriuos galima be didelio vargo suprasti, jie tiesiog yra pritaikyti šiuolaikiniam žmogui ir, aišku, žodynėlis bei slapyvardžių rodyklė.

Pirmasis lietuviškas perleistas mėnraštis „Aušra“ pradėtas nemokamai dalinti šalies bibliotekoms, mokykloms ir lituanistiniams centrams užsienyje. Is viso išspausdinta per 2000 vienetų. Prezidentas G.Nausėda praėjusią savaitę  lankydamasis Rokiškio krašto muziejuje vykusiame pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ naujojo leidimo pristatyme, kvietė skaityti jį širdimi.