october, 2022

30octAll Day20novParoda skirta paminėti Kanados Lietuvių Fondo 60-metį ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-metį

more

Event Details

  • Po ilgos pertraukos, Kanados Lietuvių Muziejus-archyvas vėl atidaro duris lankytojams.  Kviečiame aplankyti parodą kurioje švenčiame Kanados Lietuvių Fondo 60-metį ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-metį.  Abiejų organizacijų tikslas – remti lietuvybės išlaikymą Kanadoje. Dėka steigėjų, veikėjų, aukotojų ir talkininkų šis tikslas aktualus iki šiandienos ir abiejų organizacijų darbas tęsiamas toliau.
  • Paroda veiks spalio 30 – lapkričio 20 d.d., kasdien nuo 11 v.r. – 4 p.p.  Info: [email protected]

Time

October 30 (Sunday) - November 20 (Sunday)

Location

Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas/Canadian Lithuanian Museum Archives

2185 Stavebank Rd - Mississauga

X