november, 2021

21nov1:00 pm2:00 pmLietuvių Namų metinis ataskaitinis narių susirinkimas

Event Details

  • Lapkričio 21, sekmadienį, 1 v.p.p. Toronto Lietuvių Namų organizacijos metinis susirinkimas (už 2019 ir 2020m.).
  • Lietuvių Namų patalpose,1573 Bloor St. W., Toronto, ON Dalyvių registracija prasidės 12:00 v.p.p.
  • DAUGIAU INFORMACIJOS

Time

(Sunday) 1:00 pm - 2:00 pm

Location

Lietuvių Namai / Lithuanian House

1573 Bloor St W, Toronto, ON M6P 1A6

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X