november, 2023

12nov10:00 am3:00 pmLabdaros pyragų ir meno dirbinių išpardavimas

more

Event Details

  • Mes sugrįžome!! Prašom visus atvykti į Labdaros kasmetinį pyragų ir meno dirbinių išpardavimą.
  • Kada:  sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 10 v.r. – 3 v.p p
  • Kur: Labdaros bendroje salėje
  • Kviečiame ateiti ir nusipirkti įvairių meno dirbinių, skanumynų ir gėrimų, pabendrauti su Labdaros gyventojais ir darbuotojais. Savo pirkiniu padėsite gerinti gyventojams paslaugų įvairovę. Už surinktas lėšas rengsime gyventojams ekskursijas, organizuosime specialius renginius, šventes ir pasamdysime muzikantus. Ši veikla yra numatyta slaugos namų gyventojų komiteto programoje.
  • Būtume labai dėkingi, jeigu galėtumėte paaukoti pyragų, kitų kepinių prekybai ar prisidėti prie šio renginio savanoriaujant. Prašome skambinti Nerijui Augučiui tel. 416-232-2112 x 412 arba parašyti [email protected]
  • Bus smagu matyti visų šypseną ir linksmai pabendrauti. Prašom perduoti kitiems pažįstamiems žinią apie ši renginį.

Time

(Sunday) 10:00 am - 3:00 pm

Location

Labdaros slaugos namai / Labdara Lithuanian Nursing Home

5 Resurrection Road, Toronto, Ontario M9A5G1

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X