Pranešimai

Lietuvos apdovanojimai kanadiečiams

Liepos 6-osios vidurdienį Vilniuje, Daukanto aikštėje, Valstybės (Lietuvos karaliaus...

Lietuvos valdovų rūmuose – paroda

SUGRĮŽIMAS. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys Pasitinkant Liepos...

“Karalių pasaka” Filadelfijoje

Liepos 3-osios, sekmadienio, vidurdienį Filadelfijoje, JAV, Pensilvanija, prasidėjo ilgai lauktas didysis Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės koncertas. Apie 1 tūkst. dalyvių iš skirtingų...

Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir...

Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir šokėjus, kitus dalyvius ir svečius! Esame dėkingi už lietuvių tautinio paveldo puoselėjimą, linkime...

Sveikiname Jonus, Jones ir Janinas!

Rasos arba Joninių  šventė Lietuvoje – surask paparčio žiedą! Vienas iš Joninių švenčių simbolių – mistinis paparčio žiedas. A. Kirkoras knygoje Živaja starina, išleistoje 1882 m.,...

Dar galite suspėti į šokių šventę Filadelfijoje

Jau kitą savaitę  prasideda XVI I Šiaurės  Amerikos  lietuvių tautinių šokių šventė Filadelfijoje. Liepos 1- 3 d. d.  dalyviai, svečiai ir žiūrovai kviečiami į...

Aušros Vartų parapijos giedotojai išsiskirsto neilgam

Prieš kelis metus netikėtai atslinkusi pandemija ribojo visas organizacijų, įstaigų, bendruomenių ir žmonių veiklas. Tačiau pavasarį, po dvejų metų, atlaisvinus pandemijos ribojimus, Montrealio lietuvių...

Sveika, Kretinga!

Po dviejų tylos ir ramybės metų „Kretingos“ stovyklą supančiuose pušynuose vėl suskambo jauni balsai. Pagal tuometinius Ontario provincijos sveikatos tarnybos reikalavimus dėl COVID 19...

Mokslo metų užbaigimo šventė Hamiltone

Birželio 11d. Hamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčioje įvyko Hamiltono Vysk.M.Valančiaus lituanistinės mokyklos  2021-2022 mokslo metų baigimo pažymėjimų įteikimas ir aštuntos klasės mokinių išleistuvės. Sveikinom mokinius,...

Švęskime Lietuvos laisvę

Apie išeivijos lietuvių sporto tradicijas ir būsimas XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Druskininkuose – pasakoja ŠALFASS prezidentas Laurynas Misevičius Liepą į Druskininkus sugužėsiantys pasaulio...

Mankšta su ambasadoriumi Lietuvių parke

Birželio 11-osios, šeštadienio rytą, Toronte, Lietuvių parke, skambėjo lietuviška kalba, čia rinkosi atsiliepę į kvietimą rinktis rytinei mankštai su ambasadoriumi. Šią ramią žalią erdvę...
- Advertisement -
- Advertisement -
X