VILNIAUS RŪMAI – patogi vieta gyventi

ADVERTISEMENT

1700 BLOOR ST WEST, TORONTAS

„Vilniaus Rūmai” yra nuomojamų butų namas, skirtas Kanados lietuviams, kurių amžius yra 55+. Nuomininkai mėgaujasi gyvenimu mieste ir patogiu TTC susisiekimu. Mūsų vieta yra netoli High Park, Bloor West Village ir Junction rajonų. Visiems butams nustatytos prieinamos rinkos kainos.
“Vilniaus rūmuose” puoselėjama lietuviška kultūra ir šventės, palaikant ryšius su Toronto lietuvių pensininkų klubu.
Daugiau informacijos: [email protected]