Local Organizations

Anapilio Sodyba

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
Tel. 905-277-4320

Maironio mokykla

70 Mattice Ave., Etobicoke, ON
Tel. 416- 393-5253

Kanados lietuvių bendruomenė

1 Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1
Tel. 416-533-3292

Labdara Lithuanian Nursing Home

5 Resurrection Road, Etobicoke, ON
Tel. 416-232-2112

RCU kredito unija

MAIN BRANCH: 3 Resurrection Rd. Toronto, ON
Tel. 416-532-3400
ANAPILIS BRANCH: 2185 Stavebank Rd. Mississauga, ON
Tel. 905-566-0006

Kredito kooperatyvas Talka

830 Main St. E., Hamilton, ON
Tel. 905-544-7125

Prisikėlimo parapija

1 Resurrection Rd., Toronto, ON
Tel. 416-533-0621

Lietuvos Generalinis Garbes Konsulatas

1573 Bloor St. W., Toronto
416-538-2992

Kanados Lietuvių muziejus-archyvas

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
Tel. 905-361-0434

Kanados lietuvių fondas

1 Resurrection Rd., Toronto, ON
Tel. 416-239-9889
Website: klfondas.org

Toronto Lietuvių Namai

1573 Bloor St. W. Toronto, ON
Tel. 416-532-3311

Lietuvos kankinių parapija

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3
Raštinės adresas laiškams - 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2
Tel. 905-277-4320

Gerojo Ganytojo šventovė

2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON L9Z 1W8
Raštinės adresas laiškams - 494 Isabella Ave., Mississauga, ON L5B 2G2
Tel. 905-277-4320

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, ON K2P 1P1
Tel. (613) 567-5458

Parama Credit Union

2975 Bloor St. W.
Etobicoke, ON (Main Branch), tel. 416-532-1149
1573 Bloor St. W.
Toronto, ON (LN Branch), tel. 416-207-9239

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X