Tikslas – Amerika pasakojimas – lietuviškai

ADVERTISEMENT

Augustinas ir Aistė Žemaičiai aplankė, nufotografavo, nufilmavo, į žemėlapį įtraukė per 750 lietuvių paveldo vietų JAV ir Kanadoje, išklausė ir užrašė jų istorijas iš vietos lietuvių.

Tos vietos – visos Amerikos lietuvių bažnyčios (įskaitant uždarytas), Amerikos lietuvių kapinės, paminklai lietuviams, lietuvių klubų rūmai, Lietuvos ir lietuvių garbei pavadintos vietos ir daug daugiau.

Visa tai padaryta per penkerius metus keturių ekspedicijų „Tikslas – Amerika“ metu. Iš viso jų metu Augustinas ir Aistė per JAV ir Kanadą nuvažiavo 33000 km (20000 mylių), susitiko su apie 1000 žmonių, kūrusių ir prižiūrinčių lietuvių paveldą.

Visi jų darbo rezultatai yra nemokamai prieinami internete lietuvių ir anglų kalbomis

http://global.truelithuania.com yra „Gabalėliai Lietuvos“ lietuviško paveldo už Lietuvos ribų (40+ šalių)

http://map.truelithuania.com yra interaktyvus lietuviško paveldo JAV ir Kanadoje žemėlapis „Tikslas – Amerika“.

Šiais metais Augustinas ir Aistė vėl atvyks iš Lietuvos į JAV ir Kanadą. Edmontono (Alberta) Lietuvių namuose jie planuoja susitikti su vietos lietuviais liepos 23 d., 3 v.p.p., ir pasidalins savo pasakojimu apie įspūdingiausias lietuviškas vietas Amerikoje bei įdomiausias patirtis iš 5 metų „Tikslas – Amerika“ ekspedicijų. Ne tik papasakos, bet ir parodys: ekrane laukia apie 100 įdomių nuotraukų!