Pradžia Žymės Lituanistinis švietimas

Žymė: lituanistinis švietimas

Pokalbis apie lituanistines mokyklas išeivijoje

Kviečiame spalio 1 d. (penktadienį) dalyvauti diskusijoje „Kodėl Lietuvai svarbios lituanistinės mokyklos užsienyje?“ Diskusijoje bus keliami klausimai: ką Lietuvai ir lietuvių diasporai reiškia lituanistinės mokyklos...

Rašėme diktantą

Montrealis, QC Lina Čerbaitė-Mickienė,  A.Mickaus ntrs. Montrealio lietuvių bendruomenė entuziastingai atsiliepė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kvietimą dalyvauti diktanto rašymo vajuje Ateik. Rašyk. Išsaugok. Kovo...

Toronto Maironio mokyklai – 70 metų!

Per gimtąją kalbą žmogus yra susijęs tiek su savo paties buvimu, tiek su savąja tauta. Todėl įaugimas į kalbą yra išgyvenamas kaip kažkas be...

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X