Nepriklausomybės šventėje – pokalbis apie meną

ADVERTISEMENT

Vasario 17-tą dieną Wasaga Beach Lietuvių bendruomenė atšventė Lietuvos Nepriklausomybės dieną, už kurią mūsų protėviai ir tėvai ilgai kovojo.

Kalba Wasaga Beach Lietuvių bendruomenės pirmininkė Laima Šeškuvienė. Ntr. K.Poškaus

Nors buvo daug prisnigę, Vasagos apylinkės lietuviai nebijojo bristi per sniegą. Tikri didvyriai, mažai kas norėjo apleisti šią svarbią tautinę šventę! Gausus dalyvių skaičius nekantriai laukė Valerijos Armonienės (Liaugaudienės) kūrybos pristatymo.

Šventinę programą pradėjome su Kanados bei Lietuvos himnais, po jų išklausytas Wasagos lietuvių bendruomenės pirmininkės Laimos Šeškuvienės sveikinimas šios istorinės dienos proga, išsakytas linkėjimas, kad Nepriklausomybės drąsos ir vilties minėjimas būtų visada prisimenamas.

Susirinkę tautiečiai žavėjosi Valerijos Armonienės keramikos kūriniais iš asmeninių dailininkės rinkinių, išklausė jos pasakojimą, kaip dirbama su kauliniu porcelianu. Apie Valerijos kūrybinę veiklą Lietuvoje papasakojo skaidrių montažas, kurį parengė ir parodė jos dukra Akvile Minkevičienė, skaitmeninio dizaino specialistė, „Tėviškės žiburių“ techninė redaktorė.

Dailininkė V.Armonienė pasakoja apie savo kūrybą. A.Minkevičienės ntr.

Valerija mokėsi Rygos dailės poligrafijos mokykloje, vėliau studijavo Vilniaus dailės institute keramikos specialybę ir daug metų paskyrė kūrybiniam darbui, tapo Lietuvos Dizainerių ir Dailininkų sąjungų nare.

Skaidrėse galėjome pamatyti, kokia įvairi ir įdomi Valerijos kūryba – tai ir dekoratyvinė keramika, porceliano skulptūros, dekoratyvinės lėkštės, porcelianiniai indai ir servizai. Keramikė žinoma kaip Lietuvos post-modernizmo stiliaus pradininkė savo kūrybos srityje. Ji buvo pakviesta kurti Kauno “Jiesios“ keramikos/porceliano įmonės gaminių dizainus ir daug metų ten dirbo. Valerijos keramikos kūriniai buvo pristatyti ir gerai įvertinti įvairiose tarptautinėse parodose Austrijoje, Vokietijoje, N.Zelandijoje, Baltijos/Skandinavijos ir kitose parodose, kūrinių nuotraukos buvo spausdinamos tarptautiniuose meno žurnaluose. Valerijos Armonienės keramikos kūrinių yra įsigijęs Lietuvos Nacionalinis dailės muziejus. Apsigyvenusi Kanadoje dailininkė keletą savo tapybos ir keramikos kūrinių pristatė Kanados lietuvių dailininkų parodoje 2009 metais.

Renginio žiūrovai. K.Poškaus ntr.

Po minėjimo ir pažinties su dailininke visi rinkosi į salę pabendrauti. Šia proga Vasagos lietuvių bendruomenė surengė pietus su šiltais patiekalais. Visų nuotaiką išreiškė vienas dalyvis tokiais žodžiais: „Mes įvertiname šios smagios ir atsidavusios Bendruomenės valdybos pastangas visus šiltai suburti kartu“.

Dailininkė prie savo meno dirbinių. K.Poškaus ntr.
Dailininkė prie savo meno dirbinių. K.Poškaus ntr.

Pasivaišinus pyragais, buvo pakeltos taurelės už Lietuvos Nepriklausomybę. „Valio, Lietuva!”

K.Poškaus ir A.Minkevičienės ntrs. Vasagos lietuvių Nepriklausomybės šventė: