Maironio mokyklos ir aukštesniųjų Lituanistinių kursų žinios

ADVERTISEMENT

– Sveikiname mkt. Ona Stanevičius-Mills, mūsų naują tikybos mokytoją ir linkime jai sekmės.

– Spalio 8 d. nebus pamokų – Padėkos šventės savaitgalis. Linkime visiems maloniai praleisti šią šventę su savo artimaisiais!

Živilė

– Dar galima užsiregistruoti! Registruokitės internete adresu TCDSB Continuing Education Saturday school (tinklalapyje).

Pirmųjų metų kodas LLTBD1; antrųjų – LLTCU1; trečiųjų – LLTDU1.

Pamokos vyks klasėje – Our Lady of Peace mokykloje nuo 9 v.r. iki 12.30  v.p.p. kiekvieną šeštadienį.

Kursų vadovė – Brigita Ručinskienė, tel. 416-829-0946