Kviečiame dalyvauti KLJS suvažiavime

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga rugsėjo 23, šeštadienį, kviečia dalyvauti kasmetiniame lietuvių jaunimo suvažiavime ir Europokylyje (Eurobash) Toronto Prisikėlimo parapijoje (1 Resurrection Rd., Etobicoke, ON).

Metiniame lietuvių jaunimo suvažiavime  pagrindinia pranešėjai Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius ir Kanados lietuvių jaunimo atstovas Joris Meiklejohn, kurie kalbės apie jaunimo teisių gynimo ir jaunimo organizacijų svarbą! Tai puiki galimybė 16-35 metų jaunimui ir jauniems suaugusiems užmegzti ryšius su ambasadoriumi ir sužinoti apie Jorio patirtį, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje. Taip pat dalyvaus draugai iš JAV, LJS, PLJS, ukrainiečių, latvių ir estų bendruomenių!

Kviečiame dalyvauti visą jaunimą – ateitininkus, Toronto “Gintaro” jaunimo ansamblio dalyvius, Maironio mokyklos studentus, skautus.

Norinčius prisidėti prie Kanados lietuvių jaunimo sąjungos veiklos ar tapti šios sajungos valdybos nariais, prašome nurodyti registracijos lape ir paruošti trumpą prisistatymą rinkimams. Registruokitės čia: https://forms.gle/VLVq94HHYTcaJfdy5

Suvažiavimo dalyvių laukia skanūs pietūs, apranga – dalykinė.

Eurobash

Po oficialiosios suvažiavimo dalies – kviečiame į pasilinksminimą – Eurobash, kuriame bus daug dainų ir šokių, juoko ir kitų linksmybių. Šiame vakare kviečiame dalyvauti visą bendruomenę.

Vakaro pradžia – 7 v.v. Bilieto kaina $10 /vaikams $5.

Eurobash programoje skambės gyva muzika, veiks baras, kuriam lietuvišką maistą tieks šefai Emilija Gutauskaitė ir Jokūbas Jonušonis, bendros dainos su Dana Biskiene ir jos grupe, bus pristatoma KLJS istorija. 

Kanados lietuvių jaunimo šventėje laukiame visų – didelių ir mažų, pasipuošusių kuo įdomesniais drabužiais šiam neeiliniam vakarui.

Maloniai prašome Eurobash vakarui registruotis čia:

 https://forms.gle/VLVq94HHYTcaJfdy5

Daugiau žinių:

KLJS Instagram: https://www.instagram.com/kljs_official/

KLJS facebook: https://www.facebook.com/KanadosLietuviuJaunimoSajunga

Lauksime jūsų KLJS šventėje!