Kalėdinė vakaronė Vankuverio „Pelėdžiukų klube“

ADVERTISEMENT

 

 

Vankuverio  “Pelėdžiukų  klubo” muzikinis sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 

Gruodžio 19 d. popietę į virtualią kalėdinę vakaronę gausiai susirinko mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas“ mokiniai bei svečiai.

Šventės dalyvius mokytojų vardu pasveikino mokyklėlės vedėja Rūta Vrubliauskaitė-Tryon, kuri džiaugėsi, kad nepaisant tokių neįprastų metų, mokyklėlės bendruomenė dar labiau išaugo, suartėjo, o mokinukai ir toliau stropiai mokėsi lietuvių kalbos, kartu šventė lietuviškas tradicines šventes bei bendrai puoselėjo meilę Lietuvai.

Mokyklėlės bendruomenė džiaugėsi šiais metais šventėje turėdama garbingą svečią, Lietuvos vyskupų delegatą užsienio lietuvių sielovadai, gerbiamą prelatą Edmundą Putrimą. Prelatas, sveikindamas visus su artėjančiomis šv. Kalėdomis, kvietė prisiminti Kalėdų senelio istoriją. Jis atkreipė vaikučių dėmesį, kad daug įvairių vardų turintis Kalėdų Senelis, yra šventasis Nikalojus, nešęs į namus dovanas, teikdavęs pagalbą šeimoms, džiaugsmą vaikams. Gerbiamas svečias pakvietė visus sekti šv. Nikalojaus pavyzdžiu: teikti pagalbą, kuri neapsiriboja dovanų dalinimu, per gėrio nešimą bei per besąlygišką meilę, kuria Jėzus myli mus ir kuria Jis kviečia mus mylėti kitus.

Prelatas Edmundas Putrimas

Šventėje apsilankė ir Kalėdų senelis. Jis pasidžiaugė, kad į šventę susirinkę mokiniai visus metus buvo tokie geri. Senelis negailėjo pagyrimo žodžių vaikų pastangoms mokantis lietuvių kalbos ir pasigėrėjo, kad tiek naujo šiais metais vaikučių išmokta ir sužinota.  

Vaikai surengė trumpą koncertą, kurio metu buvo deklamuojami vaikiški eilėraščiai (V. Nemunėlio „Kalėdų senelis”,  „Gruodis”, J. Marcinkevičiaus „Žiema”,), skambėjo mažųjų atliekama “Din dilin” bei vyresniųjų mokinių giedama „Tyli naktis”. Koncertinę programą vainikavo Terry Sidhu sumontuotas video filmukas, kuriame visi mokiniai kartu atlieko giesmę “Džiaugsmingų šventų Kalėdų”. Iki kitų metų atsisveikindamas Kalėdų senelis vaikus paragino ir toliau mokytis lietuvių kalbos, augti gerais žmonėmis bei apdovanojo  juos dovanėlėmis. 

Po oficialios šventės programos, vaikai ir jų mamytės bei tėveliai dar liko pabendrauti. Žiūrint iš nuotraukų sukurtą video filmuką, buvo prisimintos ankstesniais metais kartu švęstos Kalėdų vakaronės.

Kaip ir patys metai, taip ir vakaronė šiais metais buvo kitokia, tačiau, nors ir negalėjome susitikti gyvai, jautėme sklindančią šilumą ir džiaugsmą. O pasidžiaugti tikrai turėjome kuo: galimybe nors virtualiai vieni kitus pamatyti, kartu išmoktu bei bendrai pasiektu, dideliu ir šauniu mūsų būriu, kurio neturėtume, jeigu ne virtualios galimybės ir, žinoma – vieni kitais.

Dėkojame visiems mūsų mokinukams, taip stropiai pasiruošusiems Kalėdų šventei, gerbiamam prelatui Putrimui, už jo dalyvavimą mūsų vakaronėje ir kalėdinį palinkėjimą, mokytojoms Ramintai Vrubliauskaitei Sidhu ir Rūtai Vrubliauskaitei- Tryon už jų nuoširdų atsidavimą mokant vaikus, ir visiems, dalyvavusiems šventėje bei šiais metais buvusiems su mumis kartu. Nuoširdus ačiū Terry Sidu už jo šaunų darbą, sumontuojant mokinukų kalėdinį vaizdo įrašą, bei Mantui Mankevičiui už ypatingą vaidmenį vaikų šventėje.

Esame labai dėkingi Kanados lietuvių fondui už finansinę paramą mūsų mokyklai, LR ambasadai Kanadoje bei ambasadoriui Dariui Skusevičiui už glaudų bendradarbiavimą ir palaikymą, LR Vyriausybei bei LR ŠMSM už paramą bei visiems už gerą žodį.

Linkime visiems gražių, džiaugsmingų ir jaukių šv. Kalėdų bei laimingų Naujųjų metų!

“Pelėdžiukų klubas”